Innvandring

– Det blåser ikke over, sier FrP

Eks-justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) mener partiets landsstyre bør vurdere om FrP skal ut av Regjeringen hvis det blir ja til EU-toppmøtets avtale om å fordele asylsøkere.

Etter Per-Willy Amundsens kraftige advarsel til Regjeringen, som hans eget parti er med i og hvor han selv inntil nylig satt som justisminister, sier ja til EU-toppmøtets «frivillige» fordeling av asylsøkere, mener han at FrPs landsstyre, som består av fylkeslederne, sentralstyret og representanter fra stortingsgruppen, kobles inn.

– Det vil være naturlig at man ber om råd fra Frps landsstyre før man trekker konklusjoner i en sak som dette, sier Amundsen til NRK.

– Dersom Frp ikke vinner fram og regjeringen sier ja til å ta imot flyktninger gjennom en avtale med EU, hva vil du at Frp skal gjøre da?

– Det er partiets landsstyre som tar stilling til om vi skal delta i regjering eller ikke. Jeg vil ikke bidra til en åpen diskusjon om dette i media, men det er klart at dette må Frp ta på alvor. Vi må drøfte det i våre interne fora, og velge hvordan vi skal forholde oss til en situasjon der regjeringen skulle presse gjennom et slikt standpunkt.

Amundsen, som har fått støtte av blant annet Carl I. Hagen, Christian Tybring-Gjedde og Sylvi Listhaug, råder partileder Siv Jensen til å ta signalene:

 – Jeg gir bare uttrykk for det som er Frps standpunkt, og det vi har gått til valg på. Så har jeg forståelse for at man må drøfte ting internt i regjeringen. Jeg har ikke tenkt å legge meg opp i det. Men jeg sender et tydelig signal på vegne av flere i stortingsgruppen i Fremskrittspartiet om at det går en grense for hva Frp kan akseptere. Vi begynner å nærme oss den grensen sterkt nå, sier Amundsen.

Tybring-Gjedde mener det er en klok tilnærming at landsstyret blir koblet inn i saken, samtidig med at statsminister Solberg også tar signalene.

– Jeg håper landsstyret kan konkludere med at vi er herre i eget hus, sier Tybring-Gjedde.

– Hva om dere ikke får gjennomslag i regjering?

– Jeg tror at vi får det. Jeg tror Erna forstår alvoret her. Dette blåser ikke over, sier han.

Vi får se. Foreløpig er det ikke mye pust i Siv Jensen.