Islam

Ta barna fra ekstremistene før de ødelegges eller ødelegger oss

Krigere for Den islamske staten vender tilbake til Norge og Europa. En del har med seg barna sine. Hva gjør vi? Det eneste fornuftige er å ta barna fra dem for å beskytte både dem og oss borgere.

Salafistiske ekstremister har tatt med seg barn til Den islamske staten, andre har fått barn under oppholdet i helvetes forgård. En av dem er «Bærums-kvinnen», Aishar Shezadi. Hun dro med den lille sønnen sin, som skal ha blitt drept, for så å få et barn til. Og hun vil hjem med barnet, men bare hvis myndighetene ikke tar over omsorgen for barnet.

Det må selvsagt myndighetene gjøre hvis hun banker påNorges dør. En helstøpt ekstremist som Shezadi har ikke endret ideologien sin, en ideologi hun selvsagt vil overføre til barnet sitt. Akkurat slik du og jeg overfører våre verdier til barn i vår nære krets. Man trenger ikke rakettforskere for å fortelle oss det som er åpnbart for enhver av oss.

Men i Danmark står myndigehetene klar med «sosionom-tiltakene»: hjemvendte IS-foreldre skal få coaching og tildeles mentorer. Dette synes selvsagt «vennligboerne» er meget flott. Som juridisk konsulent i danske Amnesty International, Claus Juul. Juul mener Danmark forplikter å hente hjem barna og sørge for dem på linje med totninger (Jyllands-Posten, bak betalingsmur).

Samme holdning har Venstre i Norge, her ved Abid Raja: Barna skal hentes til Norge. Spørsmålet bør vel da være dette: Foreldre som tar med seg barn hjem fra IS – hva gjør vi?

Ja, barn er uskyldige, men…

I fjor sommer utga Radicalisation Awareness Network (RAN), som ligger under Europakommisjonen en manual om hvordan europeiske stater skal forholde seg til også hjemvendte barn. Vi bes om å lage langsiktige planer for barna at barna skal sosialiseres inn i fellesskapet. Samtidig sies dette:

Ekspertene bak manualen konstaterer blant annet at «alle barn som vender hjem fra Syria og Irak har vært utsattt for en eller annen grad av vold og behøver intervensjon».

Det anbefales at barnets situasjon «normaliseres» raskest mulig og at det mottas med skreddersydde planer som involverer politi, barnevern, sosialforvaltningen med flere.

Barn er uskyldige, ingen tvil om det, i alle fall til en viss alder. Å la disse barna fortsatt få bo sammen med foreldrene, er å spille russisk rulett. Må man påpeke det faktum at vi har barn som i ytterste konsekvens brukes som bødler og også selvmordsbombere? Må vi påpeke det faktum at salafismen – den ideologiske som er i full kamp med demokratiet – øker år for år, som det også fremkommer i den rystende ferske rapporten fra Sverige?

Ta barna fra dem

Disse barna trenger nye hjem. Aller helst hos ikke-muslimer, eller muslimer som er julaften-kristne og dermed står på det frie demokratiets side.

Skulle foreldre på et eller annet tidspunkt «se lyset», altså legge den dødbringende ideologien bort og omfavne frihetsverdiene, så kan selvsagt barnet flytte tilbake, hvis alle andre forutsetninger også tilsier det.

Den samme holdningen burde vi ha til salafister i Norge som ikke har kriget for Den islamske staten eller andre islamske terrorgrupper. Det gir ingen mening at foreldre skal kunne oppdra barna til å hate oss «vantro», hate jøder og homoseksuelle, plassere kvinner rettighetsmessig langt under menn. For å beskytte barn, bør de tas fra foreldrene. Storsamfunnet må kunne beskytte seg mot en ideologi som går nazismen en høy gang.

Men i Norge nå er det salafister på nær sagt hvert minste nes. Så toget er nok godt: Kapasiteten til myndighetene er der ikke. Det er for mange barn som burde vært omplassert.

Vi går definitivt urolige og også stormfulle tider i møte. Togets hastighet går raskere år for år. Det merker mange seg – som ved alle salafistisk kledde kvinner og menn i byene våre. Det åpne tillitsbaserte samfunnet må på et tidspunkt ta i bruk illegitime virkemidler for å få bukt med vår tids totalitære ideologi. Hvis vi skal overleve som et åpent tillitsbasert samfunn.

Det er dette som blir den største striden i vår tid.