Islam

Østerrike stenger moskeer. Erklærer krig mot politisk islam

Østerrike stenger syv moskeer og hiver rundt 40 imamer ut av landet. Dette skjer etter at innenriksdepartementet selv har gjort undersøkelser og avdekket ekstreme krefter.

Tyrkia har ikke bare en sterk forlenget arm inn i Tyskland. Armen er i hele Vest-Europa, og ikke minst også i Østerrike. Innenriksmyndighetene har avdekket det samme vi har sett i Tyskland: Barn i militæruniform i moské som gjenskaper De falnes dag, en tyrkisk minnedag fra første verdenskrig. som handler om slaget ved Gallipoli mellom Tyrkia på den ene siden og Storbritannia og Frankrike på den andre siden, den såkalte Ententemakten. Hvis Tyrkia hadde tapt slaget, ville antakelig Istanbul blitt en del av det vestlige Europa.

At barn gjenskaper dette slaget i moské har vi sett fra Tyskland. Vi snakker med andre ord om en regelrett femtekolonne i landet, også oppmuntret av statsleder Erdogan om å forbli tyrkere.

Fra moské i Østerrike.

Nå kommer den samme historien frem i Østerrike. Statsminister Sebastian Kurz kunngjør at flere utenlandskfinansierte imamer – typisk betalt av tyrkiske mynigheter – skal utvises. I tillegg skal syv moskeer stenges. Kurz begrunner dette med krig mot «politisk islam».

Det er umulig ikke å tro at slike «forestillinger» – kampen mellom «korsfarere og islam» – også kan foregår i Skandinavia. Ideologien er jo styrt fra Tyrkia gjennomm

Østerrike innførte nye lover i 2015 som tok sikte på å europeisere islam, blant annet ved å forby utenlandsk finansiering av moskeer og religiøse ledere, samt krav om at islamske seremonier skal foregå på tysk.

President Erdogan er, ikke overraskende, rasende. Islamofobi, rasisme på den ene siden, og brudd på menneskerettigheter på den andre siden.

Austria’s move angered the government in Turkey, where President Recep Tayyip Erdogan’s spokesman said the decision “is a reflection of the Islamophobic, racist and discriminatory wave in this country.”

“It is an attempt to target Muslim communities for the sake of scoring cheap political points,” spokesman Ibrahim Kalin wrote on Twitter. He added that “the Austrian government’s ideologically charged practices are in violation of universal legal principles, social integration policies, minority rights and the ethics of co-existence.”

Hva som foregår i moskeer i Norge, får vi håpe PST har litt kontroll på. Det tragiske er at moské-islam ikke er et tema for Solberg-regjeringen. Der er det fremdeles trylleformularen integrering som gjelder, og vi skal bli enda flinkere på sistnevnte. Dette er jo også i ånden til Aftenposten, som holder sin varme hånd over islam i Norge, og som gjorde alt hva avisen kunne for å brunbeise forslag om å begrense islam makt. Som jeg foreslo i 2016:

 Politisk islams makt må begrenses, kun den spirituelle islam fra Muhammeds forkynnertid i Mekka kan aksepteres som en religion på linje med andre religioner.

A) Ideologisk kartlegging av sunni- og sjiamoskeer. De som er motivert av Medina-islam (politikk og juss), skal miste offentlig økonomisk støtte som trossamfunn.B) Moskeer som aktivt arbeider for å omstyrte demokratiets grunnverdier, skal stenges.

Ja, ja, nå skjer det i Østerrike, og igjen var Afteposten på feil side og klarte ikke å følge med i timen. Det må være noe pinlig?