Innsparket

NRK lar seg politisk utnytte: Hva FN «sier» om barnetrygd

Øk barnetrygden, anbefaler FN for å bekjempe barnefattigdom, melder NRK. For NRK skjønner ikke et kvidder av hvordan FN opererer.

Hele tre journalister har NRK satt på saken som rapporterer følgende «Barnetrygden uendret i 22 år – nå ber FN Norge om å ta grep». For angivelig tror NRK at FN har noen «eksperter» ruslende rundt i Norge og vurderer både dette og hint, og som de «ekspertene» de er vet de også hvordan dette og hint skal løses. Denne gangen har altså FNs eksperter kommet til at de anbefaler Norge å øke barnetrygden.

Glem det, NRK, så listen very carefully, I shall say zis only once, som en viss skuespillerkomiker ville sagt det.

Det er ikke slik at «Nå ber FN norske politikere om å prisjustere pengebidraget for å redusere barnefattigdom», det er det Barneombudet i Norge som gjør.

For hver gang «FN anbefaler» Norge om ett eller annet så kommer det fra et sted, og det stedet er Norge, fra ulike aktører alt etter hva det er Norge skal rapportere om. Denne gangen handlet det om rapportering til FNs barnekomité i Geneve. Det er myndighetene som har plikt til å sørge for at barnekonvensjonen blir fulgt i Norge, derfor må  den norske regjeringen rapportere hvert femte år. I Norge har Barneombudet naturlig nok en sentral rolle i dette arbeidet, og de sender derfor en supplerende rapport (eller såkalt skyggerapport) til FNs barnekomité – med sine egne tiltaksforslag.

Når NRK, som de også benyttet hele dagens Politiske kvarter på, lar SVs Audun Lysbakken hamre løs på hvor viktig et slikt tiltak er – fordi også FN sier det – så kan Lysbakken gjøre det vel vitende om at svært mange norske journalister er så lat at halvparten kunne vært mer enn nok. De tilsynelatende tror at det er FNs geniale idé.

I skyggerapporten fra Barneombudet kan vi lese (side 40) at Barneombudet mener at det er viktig med tiltak som kan familien ut av fattigdom «for eksempel å øke barnetrygden som ikke har blitt regulert på 20 år.» Anbefalingen er altså at mer av skattepengene skal brukes for å kompensere gapet:

ANBEFALING: Barneombudet anbefaler Norge å

  • styrke universelle stønadsordninger rettet mot barn, slik som barnetrygden
  • treffe tiltak for å sikre at NAV kartlegger og vurderer barnas behov, slik at hensynet til barnets beste er ivaretatt når foreldrene søker økonomisk sosialhjelp
  • innføre tiltak som gjør at alle barn i lavinntektsfamilier får tilbud om gratis plass i barnehage og i skolefritidsordning.

Og jo da, det vil nok får flere ut av fattigdom, hvilket ikke hjelper det spøtt så lenge det fylles på i andre enden.

Takk igjen, NRK, for slett arbeid og fordummende informasjon.