Islam

Er virkelig vår tids nazisme kun «kontroversiell»?

Flere medier omtaler ekstremislam - som er hakket verre enn nazismen - som "kontroversiell". Har de fremdeles ikke skjønt hvilke krefter vi står overfor, krefter som vil ødelegge oss?

Den rystende rapporten fra Sverige i går om et voldosmt oppsving i antall salafister, og også voldelige salafister som kan begå terror, ble omtalt i en rekke medier i går.

Som i Göteborgs-Posten:

Ja, avisen begynte med å kalle fenomenet ved dets rette navn: fundamentalisme. Men så går det ikke lange tiden, maksimalt to timer, og tittelen endres: Kontroversiell islamism starkare än tidigare.

Sydsvenskan følger opp med samme tittel: Kontroversiell islamism starkare än tidigare.

Her skyter jeg inn følgende: Gjør et søk på Hege Storhaug + kontroversiell, og man får 7 870 treff. Her er ett, her et annet. Ta samme test på Human Rights Service, og treffene lander på 28 800, som her, og her. Dette er selvsagt ikke en «vitenskapelig metode», men jeg antar en velvillig leser skjønner hvor jeg vil.

Å stå opp for menneskerettigher, det frie samfunnet – og mot totalitære krefter – er oppskriften i vår tid på å bli definert som kontroversiell. Nå bruker altså svenske medier samme begrep om vår tids nazisme.

Og nei, det er ikke å dra det for langt å sette salafismen og nazismen opp mot hverandre. Mehdi Mozaffari, iransk flyktning ved Aarhus universitet, har i mange år advart på det sterkeste mot islamismen som vår tids totalitære ideologi, på linje med nazismen, fascismen og kommunismen. Fellestrekk er troen på overmennesker, det totalitære preget og jødehatet:

«Nazismen, fascismen og bolsjevismen er nå borte som maktfulle ideologier, islamismen er vår tids totalitære ideologi og bevegelse. Og den har en dimensjon de tre andre ikke hadde: den religiøse.

Det gjør den enda farligere. Stalin, Hitler og Mussolini skulle motivere deres beslutninger ut fra alminnelige menneskelige resonnementer: folk skulle mobiliseres til krig for jordiske ting. Men islamismen behøver ikke å resonnere, den bygger på en religiøs plikt. Lojaliteten gjelder ikke til en stat eller en fører, men til Allah.”

I forbindelse med Islam. Den 11. landeplage, tok jeg turen til Malmø der jeg traff en kvinne på rundt 70 år. Hun fortalte om unge svenske som svarte slik på hennes spørsmål om hvor de tror Malmø befinner seg om ti år: Den ene mente at Malmø ville være styrt av et islamisk parti. Den andre mente at borgerkrigen ville bryte ut lenge før det. Den tredje svarte at både
Malmø og Sverige på det tidspunktet ville være styrt av en fascist, av en diktator.

Ja, vi går nok dessverre mot totalitære, urolige og også voldelige tider. Vi går ikke mot «kontroversielle» tider.