Innvandring

Er Jimmie Åkesson og SD rasister? Kanskje bedømme selv?

Norske medier og våre politiske parti - FrP inkludert - har kappes om å ta avstand fra partiet som kan vinne valget i Sverige 9. september. Åkesson og SD har blitt grovt brunbeiset. Var dette riktig, og var det klokt?

Jimmie Åkesson holdt nettopp tale på den årlige Järvaveckan. Ikke underlig er det brennhete temaet oppsplittingen og raseringen av Sverige grunnet en hodeløs innvandring etterfulgt av en meningsløs integreringspolitikk temaet for hele talen (ca 20 minutter lang).

Og hva vektla han? Tvangsekteskap, slør på jentebarn, den voksende islamismen som stenger barn og kvinner ute fra Sverige. Han ba menn som ikke tåler å se ei jente eller en kvinne uten slør om å ta på seg bind for øynene.

Men det viktigste: Han vil at alle skal ha like muligheter i Sverige, enten deres foreldre er født i Afrika eller i Umeå.

Tar jeg feil når jeg sier at denne talen kunne vært holdt av oss i HRS? Bedømme selv, og sett inntrykket ditt opp mot at alle partier på Stortinget gjennom årene har kappet om å søle til Åkesson og SD.