Aktuelt

Aldasoki og T-banen

Det utspinner seg en noe merkelig historie om Aldasoki og T-banen. Rullestolbruker Aldasoki rygget av T-banevognen og falt ned på T-banelinja da togføreren begynte å kjøre etter å ha åpnet dørene. Men den samme Aldasoki har en slags tidligere erfaring med T-banen, som førte til at han mistet føttene og ble dømt for uaktsomt drap på broren.

T-baneføreren trodde han kjørte et tog med tre vogner inn på Romsås stasjon i Oslo. Da han oppdaget at han dro seks vogner, forsøkte han å lukke dørene og kjøre lenger frem. Idet han gjør dette, rygger Jacob Aldasoki ut, melder NRK.

Aldasoki slapp unna med lettere skader, men T-baneføreren står tiltalt for å ha vært uaktsom og forårsaket en ulykke «som lett kunne medføre tap av menneskeliv».

– Det kunne gått veldig galt. Jeg kunne fått en alvorlig hodeskade, jeg kunne fått strøm i meg. I verste fall kunne jeg blitt dratt etter T-banen i hjulene hvis ikke føreren hadde sett meg. Man må ha varslingssystemer for om banen er for lang eller kort fremme, sa Aldasoki til NRK tidligere i år.

Men dette er ikke første møte med «T-baneproblemer» for Aldasoki. I 2007 het Aldasoki (21 år) ikke Jacob men Jihad, og sto tiltalt for å ha bidratt til sin brors død. Broren eksperimenterte med sprengstoff, noe Aldasoki kjente godt til.

17. august 20o6 gikk det galt i leiligheten på Grorud. Denne kvelden hadde broren fylt et jernrør med sprengstoff. Og av alle merkelige ting, så ble bomben laget med formål å sprenge automater på T-banen.

Broren ba Aldasoki om å komme på terrassen for å hjelpe han med å holde jernrøret. «Det kom et hvitt lys nedenfra, og jeg husker skrik fra alle kanter. Det viste seg at det var jeg som skrek. Det siste jeg husker da broren min falt, var at han spurte meg hvorfor jeg skrek så fælt,» fortalte Aldasok i retten i 2017. Den da 17 år gamle broren døde på stedet etter å ha fått en metallsplint gjennom hjertet. Han hadde selv fylt røret med et høyeksplosivt pulver og var i ferd med å tette det med en trekork da pulveret detonerte.

Retten kom til at Aldasoki og en annen kamerat som var tilstede under hendelsen, hadde hatt helt underordnede roller i saken, og at Aldasoki var blitt invalidisert på grunn av brorens uforstand. Men også Aldasoki og kameraten utviste uaktsomhet, både ved at de kjente til brorens omgang med sprengstoff og at de hjalp til. De ble dømt til seks måneders betinget fengsel.

Og denne gangen havner altså Aldasoki i en ulykke på T-banen. Vi kan vel slå fast at en ulykke sjelden kommer alene.