Integrering og integreringspolitikk

Vrøvlere står i kø

Det norskpakistanske miljøet sliter i motbakke fordi enkelte nekter å gå i takt. Ikke bare det, men de tar seg attpåtil friheten til å motsi Det norskpakistanske miljøet. Har du hørt på maken?

På mandag opplyste Det norskpakistanske miljøet, lege Attiq Sohail, at forfatteren Azra Gilani «slår inn åpne dører» i integreringsdebatten. Er det noe Det norskpakistanske miljøet ikke trenger så er det integreringsråd, for han er tross alt lege.

Men Gilani er ikke alene om å slå inn åpne dører, så en annen som Det norskpakistanske miljøet (og lege) ikke trenger, er forfatteren Assad Nazir. På denne tiden ifjor tillot Nazir seg faktisk å mane til kvinnefrigjøring i det norskpakistanske miljøet! Tenke seg til, men han påsto at patriarkatet lever i beste velgående i samme miljø. Har du hørt noe så dumt?

Aftenposten (med lege) i 2018 og Dagbladet (med lege) i 2017.

Ikke bare slo Nazir inn dører, han reverserte integreringsdebatten med flere tiår, følte Det norskpakistanske miljøet (og lege). For en våser og vrøvler Nazir er!

Men vi trenger ikke en norskpakistansk Ibsen som har glemt å følge med i timen og skriver et innlegg som hørte hjemme på 90-tallet.

Nasir går også så langt som å hevde at mannen har makt over kvinnen, og ingen med makt vil frivillig gi den fra seg. Hvilken makt snakker han om og hvilket kilder har han til slikt vås? Er utsagnet basert på noen anekdoter fra hans bekjentskap i minoritetsmiljøet, eller er det oppdiktet vrøvl som skulle tilspisse artikkelen?

Tenk å komme drassende med anekdoter til Det norskpakistanske miljøet (og lege), du! I motsetning til Azra Gilani er lege Attiq Sohail, som vi vet, nær venninne med samtlige pakistanske jenter og kvinner i hele Norge og absolutt ingen av dem kjenner seg igjen i Nazirs fremstilling. Han fornærmet rett og slett Det norskpakistanske miljøets (og lege) norskpakistanske miljø, gjorde han!

Dagens jenter med minoritetsbakgrunn som har forbikjørt guttene i utdanning og karriere kjenner seg overhodet ikke igjen i Nora fra 1879, og de blir mer fornærmet av innlegget hans enn de mennene som i følge han har kjeftet på ham.

Anekdoter

Anekdoter har da heller ikke noe å gjøre i det offentlige ordskiftet. Med mindre det er Det norskpakistanske miljøets (og lege) anekdoter da, selvfølgelig. Det er nemlig de eneste som er gyldige. Det norskpakistanske miljøets (og lege) anekdoter er en åpenbarlig sannhet, mens norskpakistaneres anekdoter bare er myter. Sånn er det bare!

Det norskpakistanske miljøet trenger hverken Gilani, Nazir eller talspersoner, så når det likevel har valgt en talsperson (og lege), så er det jo ikke uten grunn?

Men der Det norskpakistanske miljøet (og lege) er verdens mest sannferdige person, arbeider hardt for integrering og alltid har rett, driver de to andre vrøvlerne med vås, løgn, usannheter og fyrer oppunder feil folk:

Det norskpakistanske miljøet (og lege) om Azra Gilani mai 2018: – At Gilani er blitt møtt med motbør fra det norskpakistanske samfunnet grunnet hennes integrering, er mildt sagt rent tøv og nører opp under hat og fremmedfrykt.

Det norskpakistanske miljøet (og lege) om Assad Nazir mai 2017: – Det er ikke sikkert kjeften kom fordi han traff en nerve, men tvert imot fordi han serverer løgn og usannheter i en tid der vi har store utfordringer fra høyreekstreme og muslimskeptikere.

Ett skal være sikkert: det er ikke lett å være Det norskpakistanske miljøet (og lege) når folk ikke en gang gidder å gå i takt. Folk eier bare ikke respekt for autoriteter lenger, liksom. Du vet at samfunnet går den veien høna sparker når folk faktisk tillater seg å ha andre erfaringer eller motsi en lege.

Integreringsdebatten føres på feil presmisser, er full av vås, vrøvl, løgn, usannheter, arroganse, bedreviteri og andre folks (pøh!) anekdoter, og er dessuten helt passé fordi den ikke har fulgt med i timen. Ingen grunn til å bruke tid på denslags når vi heller bør ta den langt mer konstruktive og livsviktige debatten om folks manglende respekt for leger og hva myndighetene akter å gjøre med det.