Innvandring

Gift deg med en innvandrer

Det finnes ingen grense for barnlig nivå når innvandring og integrering er på agendaen. Ap-politiker Abdullah Alsabeehg mener at FrPs Christian Tybring-Gjedde burde giftet seg med en innvandrer, siden han argumenterer med at innvandrere bør gifte seg med nordmenn.

Etter at hovedstadsmediene har innsett at kriminaliteten i Oslo, spesielt ungdomskriminaliteten, «går feil vei», som statsminister Solberg uttrykker seg, så starter kampen mot dem som er så inderlig frekke at de påpeker at problemer er relatert til innvandringen.

Det til tross for at fakta er at personer med innvandringsbakgrunn er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken og fordi problemene med kriminalitet er størst i innvandrertette områder.

Bedre blir det selvsagt ikke av at det er representanter fra Fremskrittspartiet som peker på innvandringen som del av problemet, noe samtlige justisminister fra FrP har gjort, der særlig tidligere justisminister Per-Willy Amundsen oppfordret politiet til å være mer åpne om kriminalitetsutviklingen og hvem som står for hvilken kriminalitet. Dette for å unngå «svenske tilstander», hvor nettopp fortielsen eller fordreining av realitetene har vist seg å være en særdeles mislykket strategi. Sittende justisminister Tor Mikkel Wara synes å følge åpenhetstrategien.

Men nei, slik åpenhet kan vi visstnok ikke ha i dette landet. For det handler ikke om innvandring, det handler om konsekvenser av innvandringen – men da konsekvenser som tilsynelatende innvandrerne selv ikke har noe med å gjøre: Klasse, ikke hudfarge, fastslår Abdullah Alsabeehg til Dagsavisen.

Snevert tenkt om klasse

Så har da heller ingen, kanskje utenom Dagsavisen som er så glad i uttrykket blendahvit, snakket om hudfarge. Derimot favner begrepet «klasse» noe bredere. Du vet, sånn «klasse» – særlig før velferdsstaten hadde penger nok og tok mål av seg å utjevne visse klasseforskjeller – hvor det var nokså vanlig at en giftet seg, aller helst oppover i klasse, for å sikre seg og sine bedre.

Men når Christian Tybring-Gjedde viser til at innvandrere bør gifte seg med nordmenn, da i motsetning til å hente ektefelle i (foreldrenes) opprinnelsesland eller å holde seg «til sine egne i egne miljø», da skjønner ikke Alsabeehg og hans like at også dét handler om «klasse».

Justisminister Wara sa til Dagsrevyen at gjengkriminaliteten i Oslo skyldes for stor innvandring. Og at Oslo ikke tåler mer innvandring. Tybring-Gjedde sa til TV 2 at innvandrere må gifte seg med nordmenn.

Dette reagerer Ap-politiker Abdullah Alsabeehg på.

– Hvorfor giftet ikke Tybring-Gjedde seg selv med en med innvandrerbakgrunn, hvis det er løsningen? spør han.

Vel, nå kunne Tybring-Gjedde endt opp med en innvandrer (han har vært samboer med ei pakistansk jente), men så ville kjærligheten det slik at det ble gammelkjæresten fra ungdommen – endog født og oppvokst i Groruddalen – som ble hans livsledsager.

Det påtakelig er at Alsabeehg ikke vil vedkjenne seg at reproduksjon av førstegenerasjon ved henteekteskap ikke tjener den enkeltes (eller gruppenes) klassereise. Integreringen, i betydningen å ta fullverdig del i samfunnet og fellesskapet, tjener heller ikke på at etniske eller religiøse grupper først og fremst gifter seg med sine egne. Resultatet kan heller ende med økt fattigdom og økt segregering, som igjen får sosiale forskjeller og ulikhet som konsekvenser.

Feil analyse

Nettopp sosiale forskjeller og ulikhet er hva Alsabeehg peker på, men de kommer visstnok dalende ingensteds fra og er uten opphav. Og da oppstår visstnok kriminalitet som en «naturlig» konsekvens:

– Ungdom som ser at det er bedre å satse på kriminalitet for å tjene penger, sier han til Dagsavisen.

Som bedre enn hva da? Dette vitner om at Alsabeehg ikke skjønner mye av sentrale grunnleggende verdier i Norge: Det har aldri vært legitimt å utføre kriminalitet for å tjene penger. Det er tvert om svært nedrig og skamfullt. Bak i historien har da også det å frata «en annen manns» eiendeler vært belemret med de høyeste straffene, kun slått av det å ta livet av noen.

Men ifølge Alsabeehg analyseres problemene feil, og dermed blir løsningen feil:

– Man analyserer problemene feil. Og hvis man gjør det så blir løsninga feil. Man tror at hvis man stopper innvandringa så vil man sørge for at ungdom som er født og oppvokst i Norge kommer seg ut av kriminaliteten, sier han.

– Det er fullstendig bak mål.

Bør vi ikke forvente mer av en politiker enn hva Alsabeehg presterer her? Mener han virkelig at, til tross for at han i alle fall tidligere har erkjent utfordringer med voldsepisoder på Holmlia og pekt på foreldrene som de ansvarlige, at vi kan bare kan pøse på med mer av det som er del av problemet? I hans optikk som «klasse»?

Og dette er mannen som beskylder andre for å «skåre billige poeng»? Bli voksen.