Kriminalitet

Denne mannen leder faktisk et land

Valgkampen er i gang i Sverige, og tema i den første partilederdebatten var den voldsomme økningen i seksualforbrytelser. Statsminister Stefan Löfvens svar var knapt til å tro.

I Sverige har den første partilederdebatten i årets valgkamp gått av stabelen, og tema for kvelden var den voldsomme økningen i seksualforbrytelser og hva man eventuelt kan gjøre med det.

Svært få utenlandske og/eller asylsøkende dømte gjerningsmenn blir utvist fra landet, og partilederne fra henholdsvis Kristdemokraterna og Sverigedemokratene, Ebba Busch Tor og Jimmy Åkesson, stilte følgelig spørsmål om hvorfor regjeringen Löfven ikke utviser seksualforbrytere.

Replikkutvekslingen som fulgte mellom Busch Tor, Åkesson og statsminister Stefan Löfven er så man knapt skulle tro det var mulig:

Ebba Busch Tor: – Den som har begått grove seksualforbrytelser skal automatisk utvises av landet. Hvorfor sier dere nei til det?

Jimmy Åkesson: – Faktum er, Stefan Löfven, fire av fem utenlandske voldtektsmenn som bor i Sverige slipper utvisning. Fire av fem. Hvorfor skal vi beholde utenlandske voldtektsmenn?

Konfrontert med dette i beste sendetid, foldet landsfader Löfven ut sine statsmannsevner i full blomst:

– Om du er bekymret for kvinnene, Åkesson, hvorfor vil du svekke lønnstagernes stilling på arbeidsmarkedet?

Jepp, voldtekt er sånn cirka nesten akkurat helt det samme som lønnstagernes arbeidsvilkår.

Debatten kommer på bakgrunn av heller begredelige tilstander i nabolandet. I mars 2016 viste en undersøkelse at nærmere halvparten av svenske kvinner føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid. En undersøkelse fra den svenske Folkhälsomyndigheten, publisert i desember 2016, viste at 41 prosent av skånske kvinner ikke tør å gå ut alene. Hovedårsaken oppgis å være redsel for seksualforbrytelser. I januar 2017 kom Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) årlige nasjonale trygghetsundersøkelse for 2016, som viste at hver tredje svenske kvinne (31 prosent) føler seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. 12 prosent av kvinnene opplyste at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden.

Det er ikke uten grunn, for samme måned viste øvrige tall fra BRÅ at antallet seksualforbrytelser har økt kraftig. 1,7 prosent av befolkningen, 3 prosent av kvinnene, oppgir at de har blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2015, mot 1 prosent i 2014. Av disse faller 29 prosent i kategorien grove («forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt»). Dette tilsvarer 140.000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97.000 i 2014 (side 51). Økningen er faktisk så voldsom at generaldirektør i BRÅ, Erik Wennerström, kaller situasjonen «illevarslende». Det betyr at seksualforbrytelser økte med 43 000 mellom 2014 og 2015.

Gruppevoldtekter forekommer også regelmessig. I mars i år gransket Expressen og Brottsentralen 32 gruppevoldtekter, og det viste seg at av 43 domfelte er hele 40 født utenlands eller er svenskfødt med to utenlandsfødte foreldre. Overrepresentasjonen er altså enorm. Selv i det statistikkforskrekkede Sverige er man klar over at tilstandene er de samme som i Norge og Danmark: innvandrere fra Afrika og Asia/Midtøsten er sterkt overrepresentert på kriminalstatistikkene og de utmerker seg spesielt når det gjelder volds- og seksualforbrytelser.

Men i stedet for å adressere det veldokumenterte og eksplosive samfunnsproblemet, valgte altså statsminister Stefan Löfven å svare god dag mann, økseskaft – sannsynligvis i håp om å ydmyke Åkesson.

Han ydmyket imidlertid bare seg selv og partiet sitt, for publikums hånlatter gjallet i studio.

Det lover, tross alt, godt for Sverige.