Aktuelt

Bosetter folk vi ikke vet hvem er

Regjeringen har foreslått at barnefamilier i asylmottak som vi ikke kjenner identitet til, skal bosettes i kommuner. Prislappen er i første omgang på 38 millioner kroner.

Regjeringen foreslo i revidert budsjett å bruke 38 millioner kroner på å bosette rundt 80 barnefamilier med til sammen 170 barn med begrenset oppholdstillatelse.

Den begrensede oppholdstillatelsen henger sammen med at norske myndigheter jobber med å få dokumentert deres identitet.

Bosetting i kommuner gir de samme rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, da Regjeringen også foreslår å endre introduksjonsloven.

– Ved å bosette disse familien kan de komme i gang med livene sine i Norge. De skal lære seg norsk, starte i barnehage, skole eller arbeid. På den måten vil de også kunne bidra i det norske samfunnet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Med andre ord betaler vi 38 millioner kroner for at 80 familier vi ikke vet hvem er skal bosettes. Og ifølge Sanner er det mange kommuner som vil ta imot dem.

Mandag sa en enstemmig kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ja til forslaget, som også gjelder enslige mindreårige asylsøkere (EMA) over 16 år.

Og hvis noen av disse ender med avslag, hva da?

Hva blir det neste? Hvorfor skal man egentlig trenge å søke om opphold i Norge, kanskje man bare skal endre den loven først som sist? Det er sikkert også økonomisk besparende, det liker nok Høyre.