Aktuelt

Befolkningsvekst på grunn av innvandring

Til tross for færre fødsler og flere døde vokste befolkningen i Norge i 1.kvartal med over 7.000 personer. Forklaringen er innvandringen.

Vi ble 7.200 flere i løpet av årets tre måneder og folketallet i Norge er nå i overkant av 5,3 millioner. Det ble født 400 færre barn og nær 300 flere døde i 1. kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor, men med et nettoinnvandring (inn- og utvandring) på tilnærmet 5.500 personer endte vi opp med folkevekst.

I løpet av årets tre måneder ble det født 13.245 barn, mens 11.554 døde. Det gir et fødselsoverskudd på 1.691 personer. Det er det laveste fødselsoverskuddet Norge har hatt siden 1985.

Det innvandret 13.325 personer, mens 7.857 utvandret. Det gir et innvandringsoverskudd på 5.468 personer. Dermed fortsetter Norge med en relativ lav nettoinnvandring, i alle fall sammenlignet med noen år tilbake.

Vi endte opp i 1.kvartal med 5 302 778 personer, 7.159 flere personer enn ved inngangen til 2018. De siste fire årene har befolkningsveksten minket i første kvartal sammenlignet med året før.

Akershus var det fylket som hadde høyest folkeveksten i 1.kvartal 2018, men også Oslo hadde stor folkevekst. I Oslo kom veksten hovedsakelig fra stort fødselsoverskudd, mens veksten i Akershus kom fra stor netto innflytting (spesielt innenlandsflytting).

Syrere og polakker er gruppene som flest innvandrer fra i 1.kvartal. Om lag 1.600 syrere ble registrert som innvandret og tallet for polakkene var omtrent like høy, men mange polakker utvandret også. Figuren under viser innvandring, utvandring og nettoinnvandring fra de største landene i 1.kvartal 2018.

SSB Folkemengde og befolkningsendringer kvartalsvis