Innvandring

Juks og bedrag på alle kanter

Regjeringen vil kreve DNA-test av innvandrere for å stanse det omfattende jukset med familieinnvandring, samtidig som storstilt juks med alder kommer for en dag i stadig flere land.

Regjeringen har lagt frem forslag om DNA-testing av innvandrere for å forebygge juks ved familieinnvandring. Forslaget, som er et av mange, har fått bred tilslutning. Familieinnvandring er den vanligste grunnen til innvandring til Norge, og i 2016 ankom 15 500 personer via slik innvandring.

Bakgrunnen er omfattende juks ved familieinnvandring. I 2013 viste tester at hver fjerde somalier som søkte om familiegjenforening forsøkte å jukse ved å søke om gjenforening med ektefelle, som i stedet viste seg å være søsken.

Da Utlendingsdirektoratet begynte å teste ektefeller uten barn som søkte om gjenforening i Norge i 2010, viste det seg at så mange som 40 prosent var søsken, ikke ektefeller. Da testingen ble kjent, falt tallet til 25 prosent.

Det åpenlyse EMA-jukset

Enslige, mindreårige asylsøkere i Storbritannia 2016.

Samtidig har land etter land avslørt storstilt juks med alder i forbindelse med såkalte enslige, mindreårige asylsøkere (EMA).

I 2016 ble det et visst oppstyr da bilder av EMAer fra den ulovlige asylleiren i Calais ble spredt i Storbritannia. Mange av dem manglet mye på å ligne barn. Det var særlig bildet av den afghanske mannen øverst til venstre (bildet) – kjent som «mannen i blått» – som fikk folk til å stille høyst berettigede spørsmål om barnas alder. Det konservative parlamentsmedlemmet David Davies foreslo at innvandrere som hevder å være barn burde undergå tannundersøkelser: – Jeg frykter at voksne som utgir seg for barn sannsynligvis vil bli plassert i fosterhjem eller klasserom med virkelige barn, sa Davis.

For dette uttrykket for sunn fornuft ble han naturligvis gjenstand for en veritabel shitstorm av twittermobben, landets såkalte antirasister og øvrige interesseorganisasjoner for flyktninger.

TACT, Storbritannias største organisasjon for fosterbarn og adopsjon, klaget over rasistiske borgere som tillot seg å i det hele tatt stille spørsmål ved «barnas» alder og hevdet at «mannen i blått» ikke var en innvandrer fra Calais, men en voksen oversetter ansatt av det britiske innenriksdepartementet for å bistå i situasjonen. BBC sendte selvfølgelig det antirasistiske budskapet ut på eteren. Innenriksdepartementet dementerte imidlertid påstanden og TACT måtte trekke tilbake Tweeten sin, og be om unnskyldning for å ha spredt en feilaktig påstand.

Råd for uråd?

Men man visste heldigvis råd for uråd: Så snart kravene om tannundersøkelser eller andre medisinske metoder for å fastslå alder begynte å strømme på, valgte organisasjonene som drev mottakene på britisk side av kanalen å gjerde inn mottakene. Også bussene som fraktet EMAene dit ankom etterhvert med tildekkede vinduer.

Det folk ikke vet, har tross alt ikke asylaktivistene vondt av.

Det var imidlertid gode grunner til mistenksomheten. Senere undersøkelser har vist at 65 prosent av de som påberopte seg status som EMA er eldre enn 18 år. Siden 2006 har den britiske regjeringen undersøkt 12 942 saker og to tredjedeler er eldre enn de selv oppgir, noen sågar betydelig eldre.

Ikke stort bedre på våre kanter

EMA er i all hovedsak afghanske unge og unge fra Eritrea, Syria og Somalia. Hele 92 prosent er mannlige og de aller fleste oppgir å være mellom 15 og 17 år. Medisinske alderstester i Sverige, Norge og Danmark har derimot vist omfanget av jukset:

Til og med august 2017 hadde det svenske Rättsmedicinalverket utført 4107 medisinske aldersbedømminger av 7898 saker. Av de 4107 er 3961 menn, og i hele 3415 av sakene – 83 prosent – taler undersøkelsen for at vedkommende er 18 år eller eldre.

I Norge viste UDIs tall i 2003 at 87 prosentav de som ble alderstestet i Norge var eldre enn 18 år, hvilket fikk UDI til å ville utvide alderstestingen. I 2013 viste tallene at hver fjerde alderstestede EMA var voksen. I de ni første månedene av 2015 ble 877 enslige mindreårige asylsøkere alderstestet og en av tre viste seg å være over 18 år.

I Danmark, hvor Rettsmedisinsk Institutt alderstestet rundt 800 EMA i 2016, var hele tre av fire – 74 prosent – i 600 avgjorte saker over 18 år.

Så kan du skjønne hvorfor folk er blitt så skeptiske til asylinstituttet sånn helt plutselig? Nei, ikke jeg heller.