Religiøse og politiske symboler

Jernbane og litt hijab

Vi skal tilvennes at hijab er en "naturlig del" av Norge. Nå også frontet av Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet tar sitt samfunnsoppdrag på ytterste alvor, men noen ganger overgår de kanskje seg selv.

Jernbanedirektoratets rolle og samfunnsoppdrag er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden. Direktoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. De skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell, heter det om seg selv.

Og hva er da mer naturlig enn å fremme kunder i hijab? For de har funnet at stabilt internett om bord i jernbanen er viktig for kundene, og kanskje særlig for tildekkede kvinner.