Innvandring

En krenkeparagraf for førskolepersonell kunne kanskje være noe…?

Mens norske myndigheter velger å verne elever som ikke kan oppføre seg som folk mot ærlige lærere, bør kanskje svenske myndigheter vurdere en paragraf som verner barnehagepersonell mot en adferd europeiske skolevesen ikke er rustet til å takle?

Norske myndigheter går på gummisko i frykt for å krenke elever som ikke greier å oppføre seg som folk i timene, og har derfor utformet en krenkeparagraf som gir elevene rett. Svenskene sliter med et par andre ting.

Gjennomstresset personale og voldsomme barn, melder Eskilstunas lokalavis Ekuriren.

I Tallerås førskole – førskole der, altså! – i Fröslunda i Eskilstuna har man å gjøre med barn som skriker «Fuck You!» til personalet. Og det er bare peanøtter, for ellers går barna løs på personalet med bitt, spark og spytting.

Situasjonen har blitt så ille at personalet ofte tyr til langtidssykemelding, og det er vanskelig å finne vikarer. De som faktisk går på jobb, har som følge fått søvnproblemer, kaster regelmessig opp og gråter. Flere gir regelrett opp på grunn av stress.

Tallerås førskole ligger i et av Sveriges 53 såkalte utsatte områder, og av de 120 barna som går der, er det bare to – 2 – som har svensk som morsmål. Og du verden for en fin oppdragelse det later til at de får:

Språkproblemer har blitt en enorm utfordring, hvilket leder til konflikt mellom personalet og barna. Man har etterhvert måttet ty til tegnspråk for å kommunisere. Utagerende barn slår, sparker og biter personalet, og grovt språk er dagligdags.

Personalet har sendt et åpent brev til kommunens politikere, hvor de uttrykker kraftig uro over barnas aggressivitet. – Hva slags tenåringer og voksne vil vi ha? Det er en skremmende tanke når visse alt i 3-4 års alder sparker og slår voksne, skriver de.

Ja, hva slags unge og voksne vil vi egentlig ha?

Man har åpenbart mistet kontrollen, for selv Miljöpartiet innrømmer at man i det siste har mottatt lignende, alarmerende rapporter fra forskjellige førskoler. Og verre enda:

Brevet fra Tallerås bekrefter bare bildet.

Tallerås er med andre ord ikke alene om å måtte håndtere ekstremt aggressive, voldelige småunger.

Det er kanskje på tide å ruste opp europeiske barnehager og skoler til å takle barn med en kulturell og tradisjonell oppdragelse vårt utdannelsessystem overhodet ikke er beregnet på å håndtere?