Islam

Da kommer burkaforbudet!

Det er flertall i Danmark for forbud mot ansiktstildekning. Dette er klart etter at Socialdemokratene sier de støtter regjeringen.

Diskusjonen om forbud eller ei har versert lenge. Nå ser den ut til å være over. Danmarks Radio melder at danske Ap støtter forbudet som regjeringen vil ha.

Bøter og razzia?

Som i Frankrike vil man straffe de som bryter et forbud med bøter. Det snakkes om 1 000 kr for brudd på loven. Boten vil øke ved flere lovbrudd.

DR spør Dansk Folkeparti, ved Martin Henriksen, som har ønsket seg forbud siden 2009, hvordan forbudet skal håndheves

Hvordan kommer det så til at foregå i det praktiske? Skal politiet lave razziaer og den slags?

– Jeg forestiller mig ikke, at der kommer til at være målrettede og planlagte aktioner ved bestemte områder. Hvis lovforslaget går igennem, og politiet ser en kvinde i niqab, så er det ulovligt, og så skal politiet stoppe det og give bødestraf. Ligesom andre forbrydelser.

Hvor langt skal politiet gå for at stoppe forbrydelsen?

– De skal selvfølgelig bede vedkommende om at tage den ulovlige beklædning af. Vil vedkommende ikke det, søger personen jo en konfrontation med ordensmagten. Selvfølgelig skal politiet gøre sig meget umage med at tale vedkommende til rette, inden de bruger magt.

Men politiet må godt bruge magt?

– Selvfølgelig må de det. Nogen vil bevidst opsøge konfrontationen og insistere på at beholde beklædningen på. Der kan politiet så i sidste ende være tvunget til at tage fat i personen, ind i politibilen og til den nærmeste politistation, hvor vedkommende så kan sidde og tænke over tilværelsen, indtil de tager den af, siger Martin Henriksen.

Ville DR vært like kritisk hvis et annet forbud blir vedtatt? Neppe. Politiet har maktmonopol. Man skulle tro mediene visste det.

Maktkamp

Vi vil anta at islamistiske krefter i Danmark vil prøve å aksjonere mot/sabotere et forbud. Berlingske (betalingsmur) foteller om Sarah på 30 år, mor til to barn, som bruker nikab «og arbeider for å fremme kvinners rettigheter». Ved bruk av «loven vil (Regjeringen) kle av henne», sier avisen innledningsvis.

Det kommer nok mange slike innspill fra mediene i dagene før lovforslaget vedtas neste uke. For oss er tommelfingerregelen slik: Kilder i nikab som uttaler seg til mediene er i all hovedsak ideologiske ekstremister. De sympatiserer endog med Den islamske staten. De tause, de er som regel de som er tvunget inn i plagget. Ingen av delene er ønskelig i et åpent demokrati.

La oss minne om at forbud mot ansiktstildekning er godkjent av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.