Politikk

Strasbourg: Lov å forby niqab og burka

Frankrikes forbud mot ansiktstildekning er ikke i strid med menneskerettighetene, konkluderer Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Ikke overraksende peker domstolen på de samme menneskerettighetene i sin begrunnelse, nemlig hensynet en stat må ta i forhold til ”offentlig sikkerhet og beskyttelse av andres rettigheter og frihet”. Vi kunne ikke vært mer enige. Dette er en seier for alle oss som har brukt kritisk fornuft i møte med religiøse dogmer og tvang.

Det er rett og slett en lettelse at fornuften ser ut til å være i front i domstolen i møte med mørket. Kl 11 i dag falt kjennelsen. En kvinne på 24 år, under initialene SAS, har vært brukt politisk av islamister i et forsøk på å skrape det franske lovforbudet. Nå som ikke det lyktes, har vi som ønsker en liknende lov i Norge fått et kort mer på hånden. Typisk har ”menneskerettigheter” vært brukt som argument fra slørenes rekker, inkludert Amnesty International (sic! Hva har for øvrig AI med dette temaet å gjøre?). Det kortet er nå umulig å trekke opp fra bunken av andre argument.

Domstolen peker også på hensyn til integrering. Bra! Her fra Aftenposten

Det er den 24 år gamle franske kvinnen bare kjent under initialene SAS som har reist saken. Hun hevder at hun bruker de heldekkende plaggene burka eller niqab av fri vilje, og ikke på grunn av religiøst eller familiært press.

Domstolen legger vekt på at staten har mulighet å lage lover, samt at hensynet til integrering er legitimt.

Inngrep, men lov likevel

Den anerkjenner også at kvinnen har opplevd et inngrep både i privatlivet samt retten til å ytrings, samvittighets og trosfrihet. (artikkel 8 og 9).

Men dommerne viser også til det som skal til for at slike inngrep skal være lov – offentlig sikkerhet og beskyttelse av andres rettigheter og frihet.

Gjelder omtrent 2000 kvinner

SAS vil kunne gå med burka som hun vil, og bestrider den franske loven som ble vedatt i 2010, men ikke ble rettskraftig før i fjor.

Menneskerettighetsdomstolen fikk saken i april 2011, men først nå kom dommen.

I Frankrike er det om lag 2000 kvinner som bruker det muslimske plagget. Siden loven trådte i kraft er 423 personer bøtelagt (150 euro) for å «skjule ansiktet i offentlig rom». Det gjelder blant annet Cassandra Belin, som i tillegg ble dømt for injurier mot politiet.

– Brudd på menneskerettigheter

Flere menneskerettsorganisasjoner har sluttet seg til SAS sin sak, blant annet Amnesty International.

– Det er et brudd på menneskets rettigheter. Å forby et plagg i offentlig rom bryter ytrings- og relgionsfriheten, sier Amnestys leder Geneviève Garrigos.

– Staten skal ikke fortelle kvinner hva de skal gjøre eller ikke gjøre. De må selv avgjøre hvordan de vil forholde seg til et dogme.

Franske myndigheter har i en årrekke bekjempet muslimske plagg for kvinner. Først slør for skolejenter, og så heldekkende plagg.

Vil trolig få konsekvenser i Belgia og Sveits

Hennes advokat, Philippe Bataille, avventet spent dommen fra Strasbourg.

– Hvis Frankrike blir dømt vil det ikke lenger være noe juridisk grunnlag for rettslig forfølgelse, sa han til Aftenposten.

Før dommen sa han dette dersom forbudet blir forbudt.

– Da blir det jubel, og nye, enorme muligheter Alle bøtelagte kvinner burde kunne få pengene igjen. Et nei blir derimot en bekreftelse av den franske loven. Det vil sjokkere meg dypt, sier Bataille, som håper dommerne i Strasbourg er mer liberale.

– Hva blir i så fall konsekvensene dersom dommen tillater et forbud?

– De enkelte stater vil føle seg friere. Den franske loven vil trolig bli fulgt opp i land som Belgia, og brukt mot islam. Det vil styrke sekularismen, og kan i verste fall føre til klappjakt mot alle kvinner med slør, sa han tidligere til Aftenposten.

Også enkelte kantoner i Sveits har forbudt niqab og burka, og ifølge NTB vurderes det i Nederland og Italia.