Forskjellsbehandling og diskriminering

Trekker brosjyre om barneekteskap

Svenske myndigheter publiserte en brosjyre med informasjon til menn som er gift med barn, der det bl.a. het at det er "uheldig om de bor sammen". Brosjyren, som aldri skulle aldri vært utarbeidet, ble møtt med massiv kritikk. Nå er den trukket tilbake.

Vi meldte tidligere i dag om Sosialtjenesten i Sverige som har utarbeidet en informasjonsbrosjyre til «voksne som er gift med et barn». Og som vi sa: Sverige er et mentalt konkursbo. For det er ikke til å tro at at verken Sosialtjenesten eller Migrasjonsverket, sistnevnte er medutgiver, ikke reagerer på hva de selv informerer om:

«Socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans under en kortare eller längre period.»

I brosjyren informeres barnet og «ektefellen», som i vår del av verden heter den pedofile, om dette: Det er «uheldig at dere bor sammen hvis barnet er under 15 år».

Altså «uheldig» fordi det er forbudt å ha sex med barn under 15 år.

Sosialtjenesten skriver også dette: «Både socialtjänsten och migrationsverket kommer arbeta för att ge barnet möjlighet att uttrycka sin egen åsikt, var det ska bo och hur det vill ha det.»

Med andre ord: I Sverige er ikke loven lik for alle. Og som vanlig er det barn og unge – fortrinnsvis jenter – som blir den lidende part.

Men, heldigvis og takk gud eller hvem vet, kritikken mot brosjyren ble massiv, og Sosialtjenesten har allerede sagt at de trekker den. 

Allerede fjernet

Brosjyren, som var tilgjengelig på Sosialtjenestens hjemmeside, er erstattet med en tekst om at den er trukket tilbake. I tillegg følger en pressemelding der det vises til at brosjyren har skapt «sterke reaksjoner».

– Materialet har vekket sterke reaksjoner og mange synspunkter. Vi trekker materialet tilbake og ser over det, sier Petra Rinman, enhetssjef for kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Det heter videre at informasjonsbrosjyren er produsert «innenfor rammen» for et regjeringsoppdrag, men i oppdraget står det klart at «Arbeidet skal gjennomføres ut i fra et tydelig barnerett- og likestillingsperspektiv». Mener virkelig Sosialtjenesten at de holdt seg innenfor denne rammen?

Så skal Sosialtjenesten ha ros for at de raskt fjernet den, men tro ikke at verken Sosialtjenesten eller Migrasjonsverket kommer med noen beklagelse. Vi kan trygt kalle det systemsammenbrudd.