Islam

Minst 30 000 potensielle terrorister i Europa

Europool-sjefen advarer om at det nå kan befinne seg 30 000 personer i ulike terrornettverk i Europa. Anslaget er antakelig for lavt.

Europool-sjefen Rob Wainwright, uttalte dette under et besøk i Bulgaria nylig, samme dag som det er et år siden terrorangrepet i Westminister, London, der seks kvinner og menn ble drept.

 “About 30,000 people in Europe are potentially part of terrorist communities.

“Things are not that clear. These people are inspired, but are not subordinate to an ‘Islamic state’.”

Wainwrights advarte også om «nye trusler», inkludert grupper som minner om mafia:

Mr Wainwright also warned Europe was facing a new generation of threats, including cyber attacks and danger posed by “many groups that resemble mafias in many countries”.

For lavt estimat?

Ut fra opplysninger fra land som Storbritannia, Frankrike, Belgia og Tyskland, kan anslaget umulig være for høyt:

Britisk etterretning sier at landet med 65 millioner innbyggere nå kan huse 23 000 personer som er potensielle terrorister. Dette er det høyeste registrerte og kjente antallet i hele Vest-Europa.

Fransk politi overvåker rundt 15 000 jihadister, «mistenkte radikaliserte islamister», personer som er på såkalt «S»-kode (fiche «S», som betyr at myndighetene anser en person for å være en alvorlig trussel mot landets sikkerhet). Et annet anslag er at 20 000 befinner seg på en slik liste, og at 11 000 av dem følges med argusøyne. 

Eksplodert i Belgia

Etter folketallet ser det ut til at ingen land i Vesten er så hardt rammet av jihadisme som Belgia. Landet med i underkant av 12 millioner innbyggere har i løpet av sju år tidoblet antallet potensielle drapsmaskiner i Allahs navn. I 2010 hadde myndighetene registrert 1 875 jihadister. I dag er antallet 18 884!

Også antall potensielle terrorister har økt dramatisk i Bundesrepublikken. Tyskerne hadde registrert 3 800 av dette slaget på egen jord i 2010. Tidlig i fjor gikk alarmen fra sikkerhetssjefen Hans-Georg Maaßen: Antallet som kan gå til islamistisk terrorangrep har nå passert 10 000.

Tyskland har en befolkning på 81 millioner, altså rundt åtte ganger flere enn Belgia. Like fullt er det registrert nesten dobbelt så mange jihadister i Belgia. Her tror jeg man bør holde døren på gløtt for at tallet fra Tyskland er en underrapportering.

En hel hær

Slår vi sammen listene til disse fire europeiske landene, dukker det opp en hær på nesten over 63 – 67 000 personer, altså dobbelt så stor som den belgiske hæren (som består av 30 174 operative personer). Hadde vi hatt tall fra Spania, Italia, Østerrike, Sveits, Nederland, Danmark, Sverige, Finland og Norge, altså ni land til i Vest-Europa, ville jeg ikke blitt overrasket dersom hæren passerte 100 000 personer.

Hva sier tallene i 2019?