Innvandring

Kvinne flykter fra farlige Sverige

Kvinnen forteller at hun ikke er alene om å flytte fra Sverige på grunn av at hun ikke lenger føler seg trygg. For hva hjelper det med en god økonomi og alt annet et land kan by på, hvis der ikke er trygghet, spør hun.

På den ungarske nyhetskanal M1 forteller kvinnen at hun forlot Sverige etter 40 år på grunn av økende kriminalitet som et resultat av den høye innvandringen til landet. Hun bor nå i Ungarn, et land hun anser for å være ett av de tryggeste fordi det har «en annen lovgivning» og spesielt en streng innvandringspolitikk. Sverige omtaler hun som et land med tilnærmet lovløse tilstander.

Kvinnen er født i Sverige, men har mor fra Ungarn. Hun har over tid planlagt å flytte til «sitt andre hjemland», men på grunn av utviklingen i Sverige fremskyndet hun denne beslutningen. Stadig større deler av befolkning lever i frykt. «Det er trist at man er nødt til å forlate et land fordi en ikke opplever seg beskyttet», fastslår hun.

Hun forteller at Sverige er blitt et land uten trygghet, og at situasjonen blir verre og verre. Beskrivelsen hun gir av Sverige ligger tett opp til det som begynner å ligne på en «failed state».

Ifølge henne er det f.eks. ikke lenger mulig å ta offentlig kommunikasjon, selv på dagtid, i Stockholm uten å risikere å bli seksuelt trakassert. Hun forteller videre at en kan sitte på en kafé og risikere ungdomsgjenger med innvandrerbakgrunn, i 15-16 årsalderen, stormer inn og robber folk ved å true dem med kniv. Og like så galt: Skjer slike kriminelle handlinger så nytter det ikke å kontakte politiet, de har ikke kapasitet til å rykke ut. Hun viser også til det voksende problemet i Sverige med politifolk slutter i jobben fordi også deres arbeidshverdag er blitt for utrygg.

Hun påpeker også at arbeidsmarkedet blir vanskeligere og vanskeligere. Det er stadig flere som konkurrerer, hvor hennes erfaring var at hun som legestudent slet med å finne en praksisplass. Da hun lyktes på det Karolinske sykehuset erfarte hun at 80 prosent av kollegene var innvandrere, og mange var muslimer. Også på arbeidsplassen var det seksuell trakassering Hun tok seg selv i å spørre «Er dette Stockholm?» Svenske leger og sykepleiere drar til andre land, ikke minst Norge.

Men mediene ønsker ikke at disse fakta skal komme frem, påpeker hun, utover på et «lokalt plan». Og internasjonalt forsøker Sverige å fremstå som vellykket med den høye innvandringen og unngå omtale av den høye – og daglige – kriminalitet, noe som intervjueren bekrefter ved å påpeke at «siste hendelse» de (Ungarn) har hørt om var terrorangrepet i Stockholm (7. april 2017).

Kvinnen forteller videre at hun slett ikke er alene om å flytte fra Sverige. Stadig flere gjør det, ikke minst barnefamilier der barna opplever en truende skolehverdag, og de velger gjerne land som Australia og USA, sier hun, mens hun valgte Ungarn fordi landet ikke slipper inn migranter. For hva hjelper det med en god økonomi og alt annet et land kan by på, hvis der ikke er trygghet, avslutter hun.

(Intervjuet er tekstet på engelsk)