Meninger

Kan vi stole på Norsk medborgerpanel?

Universitetet i Bergen (UiB) ønsket å finne ut av hva nordmenn "egentlig mener", og opprettet Norsk medborgerpanel med 25.000 deltakere. En av deres siste undersøkelser handler om muslimsk og vestlig levemåte er forenelig eller ikke. Men en av medborgerpanelets deltakere har begynt å irritere seg kraftig, da spørsmål og case oppleves å kunne ha en kraftig slagside. Les og døm selv.

Norsk medborgerpanel ble startet opp i 2013 ved Universitetet i Bergen (UiB). 25.000 nordmenn ble invitert til dette medborgerpanelet, og det het da fra initiativtaker Elisabeth Ivarsflaten, førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk, følgende:

– Medborgerpanelet skal hjelpe oss med å finne ut hva nordmenn egentlig mener. Vi blir hele tiden konfrontert med nordmenns skiftende meninger i ulike meningsmålinger. De fleste meningsmålinger er et øyeblikksbilde, og spørsmålsstillingen kan påvirke svarene. Vi ønsker å se på folks meninger grundigere og over tid.

Videre het det at i «undersøkelsen vil de samme spørsmålene bli stilt på ulike måter for å finne ut hvordan spørsmålsformuleringen påvirker svarene». Dette hørtes da tilforlatelig ryddig ut, da alle vet at hvordan spørsmål stilles eller case legges frem, kan styre oss i bestemte retninger. Dette er da også en betydelig del av all metodeteori, for dem som har hatt gleden av å beskjeftige seg med slikt.

Norsk medborgerpanel presenterer seg selv som «en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema.» Det heter videre at panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Rokkansentere. Det er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål, og at deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk. Det kan også legges til at en rekke rapporter, også Norges offentlige utredninger (NOU-er), har brukt Norsk medborgerpanel.

Men ikke alle er like fornøyd med den metodiske kvaliteten på medborgerpanelet, og det knytter seg akkurat til det som UiB selv hevder er det de ivaretar, nemlig formuleringen av spørsmål og utforming av case. Det fikk en av deltakerne til å kontakte oss. Vedkommende skrev det som følger under, og vi ønsker ikke at vedkommendes identitet blir kjent på nåværende tidspunkt – da vi skal «være med» vedkommende i neste undersøkelse.

Vi vil i denne omgang heller ikke mene noe om denne medborgerdeltakerens reaksjoner, vi lar det være opp til hver enkelt å vurdere om vedkommende har hold for sine vurderinger.

***

Ulyst har meldt seg

HRS har av og til artikler basert på statistikker. Det har den siste tiden flere steder blitt referert til en undersøkelse der flertallet av nordmenn mener at vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er uforenelige. Denne undersøkelsen er jeg temmelig sikker på kommer fra UiB, basert på svar samlet inn i et prosjekt de har gående som heter Norsk medborgerpanel. (Det stemmer, se for eksempel denne artikkelen fra NTB, red. anm.).

Jeg ble invitert til å være med i Norsk medborgerpanel for en tid tilbake, og har til nå deltatt i to nokså omfattende spørreundersøkelser. Disse foregår ved at man logger seg på Internett og svarer på skjemaer med forskjellige spørsmål. Nå har jeg på e-post blitt informert om at en ny undersøkelse kommer i løpet av måneden (mars). Ved å delta, blir man med i trekningen om et reisegavekort på kr. 25.000 (jeg kommer tilbake til det senere).

Jeg føler en stor ulyst til å fortsette å være med på dette, samtidig som jeg har en nysgjerrighet på hva de vil komme til å spørre om neste gang, så jeg velger å være med litt til. De stiller spørsmål om store temaer som norsk politikk, EU, helse, samfunn og mye om innvandring og muslimer.

Slagside

Grunnen til at jeg nå har valgt å skrive til dere er at jeg til tider reagerer nokså kraftig på måten de stiller spørsmålene på eller vinklingen. Det virker ikke som om de er nøytrale.

Noen av spørsmålene er stilt på en slik måte at det for meg føles som de prøver å gi oss som svarer dårlig samvittighet og at de skal «logge» vår evne til empati, eventuelt forsøke å endre holdningene til de mest «rasistiske» av oss, ikke vet jeg.

De spør om veldig mye forskjellig, temaer som mange er opptatt av, men som også mange mener mye om uten å ha nok kunnskap om hva man svarer på. Det ender med at svarene blir basert på følelser.

Etterhvert som jeg begynte å bli irritert på spørsmålsstillingene, begynte jeg å ta noen «skjermdumper» av de jeg reagerte mest på. Angrer i dag på at jeg ikke tok av alle, det er umulig i etterkant å logge seg inn og se på undersøkelsen når svarene er sendt inn.

Jeg har også blitt direkte sint av enkelte spørsmål.

Spørsmål og case

En del av spørsmålene er formulert som påstander der man krysser av for grad av enighet i påstanden: svært enig, enig, noe enig, verken enig eller uenig, noe uenig, svært uenig.

Påstanden angående muslimer versus vesteuropeere var stilt i følgende bolk, og lød slik (kryss av bak hver påstand for svært enig, noe enig osv.):

 • Muslimer har mye å tilby norsk kultur
 • Muslimske menn i Norge dominerer kvinner
 • Vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er uforenelige
 • De fleste muslimer i Norge respekterer andre kulturer
 • Muslimer i Norge oppdrar sine barn på en autoritær måte

 

En annen bolk så slik ut:

 • Det er viktig for meg personlig å være fordomsfri overfor muslimer
 • Jeg føler skyld dersom jeg tenker negativt om muslimer
 • Jeg prøver å være fordomsfri overfor muslimer på grunn av min egen overbevisning
 • Jeg vil ikke framstå som rasistisk, ikke en gang overfor meg selv

Denne siste har de hatt med i begge undersøkelsene, vet ikke hvorfor, men kan muligens tyde på at de ønsker å se om man endrer holdning til muslimer etter hvert som tiden går.

Et annet spørsmål var stilet som et case og lød som følger (kryss av for svært enig, enig, noe enig, osv.).:

Fatima er i Norge uten lovlig opphold. Hun har veldig lav inntekt. Hun må ofte hoppe over måltider og spiser mindre porsjoner enn det som er sunt. Noen ganger går det en hel dag eller lenger uten at hun spiser noe. Noen mener at Fatima bør motta ytelser fra staten for å få det bedre, selv om det da blir mindre statlige midler til andre formål. Andre er uenige i det. Hvor enig eller uenig er du i at Fatima bør få ekstra ytelser fra staten?

(Vedkommende har her uthevet «uten lovlig opphold», hvilket ikke var gjort i presentasjonen fra Norsk medborgerpanel, se skjermdump. Vi har derfor utelatt en slik fremheving. Red. anm.)

Egoist … eller Røde Kors

Så til slutt en kommentar angående reisegavekortet på kr 25.000. I november i fjor, under den siste spørreundersøkelsen kom følgende spørsmål som jeg reagerte kraftig på, og det lød som følgende:

Som deltaker i Norsk medborgerpanel får du nå en mulighet til å støtte en frivillig organisasjon sitt arbeid for å bedre kårene til folk som har det vanskelig i Norge. Dette kan du gjøre ved å donere hele eller deler av premien på 25 000 kr som du kan vinne i denne runden. Vi minner om at all informasjon til Norsk medborgerpanel er taushetsbelagt. Hvis du vinner vil vi respektere ditt valg og vil behandle det strengt konfidensielt. Hva ønsker du å gjøre hvis du vinner premien i denne runden (kryss av):

 • Beholde premien selv

Jeg ønsker å donere…

 • Til Røde Kors sitt arbeid for flyktninger og asylsøkere i Norge
 • Til Røde Kors sitt arbeid i Norge generelt.

Altså kun Røde Kors. Hvorfor? Hva handler dette om? Hvis man av ulike grunner ikke vil gi til Røde Kors er det ingen andre alternativer enn å ta premien selv og samtidig sitte med dårlig samvittighet for å være egoist? Slik følte i hvert fall jeg det.