Islam

Aldri så galt er det godt for noe

Det har tilsynelatende vært et progressivt adelsmerke i Sverige å inkludere selv islamister i politiske partier og/eller forsvare dem når de får berettiget kritikk. Skandalen i Solna viser at den trenden har snudd ettertrykkelig, og nå har nok en politiker måttet beklage og frasi seg verv som følge av sin støtte til Ebtisam Aldebe og Hasan Franssons alternative rettsoppfatning.

Flere politiske partier har hatt islamister i sin midte og/eller samarbeidet med ditto, og det har vært ansett som business as usual. Til tross for at partiene har vært fullstendig klar over at deres islamistiske representanter har hatt holdninger eller tatt til orde for saker som bryter fundamentalt med det partiene ellers står for, har det vært regnet for en slags mangfoldsmedalje – muligens med forventning om et visst premiedryss i form av flere muslimske velgere – så man har latt det skure og gå, og latt som om man ikke har sett det.

Den tiden er antagelig over, spesielt hvis svensk presse – slik den da også ser ut til – kjenner sin besøkelsestid fremover.

For i går ble Centerpartistene Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson ekskludert i ekspressfart fra partiet etter skandale-dommen i Solna, der de to var meddommere og regelrett fremmet et parallellt rettssystem. Begge har blitt oppfordret til å frasi seg vervet som meddommere, hvilket Fransson etterkom i går ettermiddag. Tingretten har opprettet tilsynssak, så Aldebes dager som meddommer er antagelig også talte. Den absurde dommen er for øvrig anket.

Skandalen er antagelig større enn det som hittil har kommet frem i svensk presse, for offeret ble altså mistenkeliggjort på bakgrunn av Aldebe og Franssons ville spekulasjoner i tingretten, til tross for at tiltalte, Hassanin Aledari, er dømt to ganger før for kvinnemishandling, overtredelse av besøksforbud, trusler og vold mot tjenestemann. Interessant nok er Aledaris belastningsutdrag bestilt fra Rikspolisstyrelsen 25. september 2017  – av nettopp Solna tingrett. Aledaris bakgrunn med voldelig adferd og mishandling av en kvinne han var i et forhold med, er imidlertid ikke nevnt med et ord i dommen fra Solna.

Når det regner på presten…

Men nok en politiker har fått seg en nesestyver. På mandag gikk Miljöpartisten Robert Ahl, viseordfører i bymiljø- og teknisk etat i Sundbyberg, ut i media med støtte til både Aldebe og dommen, som han mente var i sin skjønneste orden. På det tidspunktet hadde en rekke jurister og eksperter allerede uttalt seg, og de sablet ned både dommen og den merkverdige bevisføringen. Enda verre: Ahl er også oppnevnt som meddommer i Solna tingrett.

Han grep følgelig til apologetenes eneste gjenværende verktøy: å mistenkeliggjøre kritikerne, som han mente «kokte suppe på en spiker».

– Hela den här historian är uppdiktad antingen för att hitta på något för Centerpartiet eller mot henne. Jag har ju läst domen. Som nämndeman tar man ställning till om de bevis som presenteras är tillräckliga för en fällande dom och det är vad man gjort här, sade han till Expressen.

I tillegg ga han Aldebe denne personlige attesten:

– Det är en jättesympatisk person. Jag trivs att sitta i mål med henne och skulle gärna göra det i fortsättningen.

I så fall blir det et annet sted, for Miljöpartiets ledelse handlet med en druknendes energi. Det er forståelig, ettersom de i 2016 fikk fingrene alvorlig i klemme på grunn av islamistene Mehmet Kaplan og Yasri Khan.

Ikke stuerent lenger

Man tok øyeblikkelig og utvetydig avstand fra Ahls uttalelser: «- Det som Robert Ahl sier, står vi som parti absolutt ikke bak. Vi tar avstand fra dommen og hilser anken velkommen», skrev Miljöpartiets pressesjef Pontus Tengby i en e-post til Expressen.

Så lite stuerent er det å forsvare Aldebe og Franssons alternative rettstenking med sin groteske forskjellsbehandling av muslimske/ikke-vestlige kvinner at Ahl allerede i dag måtte trekke seg som meddommer i Solna tingrett.

Han ber også sine partifeller om unnskyldning. «- Jeg innser at min tillit som meddommer er forbrukt, både i partiet og i allmennheten. Derfor har jeg nå forlatt mitt oppdrag som meddommer», skriver han og fortsetter: «- Jeg har fått kritikk på grunn av mine uttalelser i Expressen i går og jeg har fått meg en real tankevekker.»

I den interne e-posten tar han avstand fra dommen, men hevder at hensikten hans var å forvare svenske rettsprinsipper.

Men hvordan kunne det skje?

Det siste er ikke helt enkelt å få øye på, men Ahl innser i alle fall at han handlet tankeløst, og beklager at han mistenkeliggjorde kritikerne av dommen.

Så aldri så galt er det godt for noe: Det offisielle Sverige later til å ha fått seg en alvorlig vekker. Da gjenstår det bare for Centerpartiet å svare på hvordan i all verdens land og riker de kunne finne på å plassere en kjent sharia-tilhenger i en svensk rettsinstans. Det er det nok flere som vil ha svar på, og ikke minst: en forsikring om at det ikke skal skje igjen.