Innvandring

Afrikanere vil til Europa eller USA

Opptil to av tre afrikanere ønsker å emigrere. Det skyldes ikke bare nød og krig. De ønsker seg et bedre liv og de har allerede slektninger og venner typisk i Europa eller USA.

Afrikanske land som regnes sør for Sahara

Innvandring fra land i Afrika sør for Sahara (landene som ikke tilhører Nord-Afrika) har vokst dramatisk det siste tiåret, inkludert i Europa og USA, viser nye studier fra Pew Research Senter.

Minst 1 million personer fra landene sør for Sahara har migrert til Europa siden 2010.

De ti største

I 2017 utgjorde antallet migranter fra samtlige land nesten 256 millioner mennesker.

Hele 6,86 millioner (en økning på 536 prosent i perioden 2010-2017) kommer fra Syria, og er dermed det eneste ikke-afrikanske på topp ti-listen. For hvert av de afrikanske landene, har økningen i perioden vært på over 50 prosent, fire av dem med over 100 prosent. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnittet som ligger på 17 prosent for perioden. (Se figur under).

Antall innvandrere fra afrikanske land sør for Sahara har i perioden 2010-2017 vokst til en høyere rate (31 prosent) enn hva situasjonen var på 2000-tallet (25 prosent) og 1990-tallet (1 prosent). For eksempel var det i 1990 i EU-landene, pluss Norge og Sveits, 11 prosent fra disse landene. I 2017 var andelen steget til 17 prosent. I USA steg andelen fra 2 til 6 prosent.

Sterk økning i Europa

Pew Research Senter

EU-landene, Norge og Sveits, mottok nesten 1 million asylsøknader fra sør-Sahara mellom 2010 og 2017, ifølge tall fra Eurostat. (Disse tallene skal være korrigert for mulig duplisering, dvs. at noen kan søke i flere land).

Så langt har befolkningen (inkludert inn- og utvandring, samt døde) i Europa fra afrikanske land sør fra Sahara økt med 420.000 mennesker mellom 2010 og 2017 (fra 3,73 til 4,14 millioner). En del av disse er kommet som asylsøkere, andre som flyktninger, familiegjenforente, internasjonale studenter eller på annen måte. Til sammenligning var antallet 325.000 i USA (fra 1,22 til 1,55 millioner).

Pew Research Senter

Mer enn halvparten (54 prosent) av de afrikanske innvandrerne sør for Sahara til Europa kommer fra ni land, se figur. Høyest er andelen fra Nigeria, Sør-Afrika og Somalia. Noen av disse gruppene har økt mer enn andre. Mellom 2010 og 2017 økte for eksempel den totale somaliske befolkningen i Europa med 80.000 personer. Rundt 10 prosent av de somaliske innvandrerne i Europa bor i Norge (mot 20 prosent i Sverige og i overkant av 3 prosent i Danmark). I løpet av samme periode økte den totale befolkningen av eritreere i Europa med rundt 40.000. 

Men det er ikke bare land sør for Sahara som utgjør Afrikas internasjonale migrasjonshistorie. Nordafrikanske nasjoner har også opplevd et tiår med betydelig utvandring til Europa og andre deler av verden. I 2017 bodde det om lag 5,2 millioner nordafrikanske innvandrere i EU-landene, Norge og Sveits, sammenlignet med om lag 3 millioner i 1990. 

Videre tilstrømning

Så er spørsmålet om tilstrømningen av innvandrere fra Afrika sør for Sahara til Europa og USA vil fortsette i samme tempo i årene fremover? Det er vanskelig å si, ifølge Pew Research, men viser til at det er mange som tenker på å migrere.

En undersøkelse viser at mange innbyggere i land sør for Sahara, sier at de vil flytte til et annet land dersom de får midler og muligheter. I Senegal, Ghana og Nigeria sier mer enn en tredjedel at de faktisk planlegger å migrere de neste fem årene. Av de som planlegger å flytte, sier flere at de planlegger å flytte til USA enn til Europa.

Mellom februar og april 2017 ble det gjennomført en undersøkelse i seks av de ti største avgiverlandene av migranter sør for Sahara til USA. Fire av disse landene, Nigeria, Senegal, Ghana og Kenya, er også blant de ti største til Europa.

Respondentene ble spurt om de ville flytte til et annet land om de kunne. Minst fire av ti svarte ja, inkludert omtrent tre fjerdedeler av de undersøkte i Ghana (75 prosent) og Nigeria (74 prosent).

De relativt høye andelene av folk i disse landene som sier at de vil migrere, er generelt i samsvar med funn fra andre undersøkelser, som Afrobarometer i Nigeria og Ghana. Sammenliknet med andre verdensregioner, finner Gallup-meningsmålinger at land i sør-Sahara har noen av de høyeste andelene av personer som sier at de vil flytte til et annet land.

Ønsket om å utvandre skyldes flere faktorer. For selv om mange av de afrikanske økonomier i sør-Sahara vokser, er det fortsatt høy arbeidsledighet og relativt lave lønninger. I tillegg fødes det mange barn (høy fertilitet) som igjen tilsier at enda flere på sikt vil konkurrere om jobber. Dette gjør stadig flere til økonomiske migranter.

Uansett hvor deres destinasjon er, et naboland, Europa eller USA, så møter mange av disse migrantene store utfordringer på veien. Hundretusener har samlet seg i Libya i håp om å krysse Middelhavet til Europa. Mange bor i overfylte, leirer hvor kriminalitet florerer, mens de venter på å gjennomføre reisen. En del skal angivelig bli solgt på slaveauksjoner.

Antall innvandrere fra Afrika som helhet forventes å øke de kommende tiårene, ikke minst på grunn av kontinentets voksende befolkning. Hvordan mottakerland vil reagere, gjenstår å se. For tiden sender Europa penger for å bistå til utviklingen av afrikanske land. USA på sin side har iverksatt en rekke innstramninger for å redusere andelen innvandrere.

I den tyske avisen Die Welt omtales studien fra Pew Research Senter som «Den andre fasen av migrasjonen har begynt for lengst».

Pew Research Senter: At Least a Million Sub-Saharan Africans Moved to Europe Since 2010