Innvandring

Ugler in the Swedish mose?

- Vi ser ikke noen kobling mellom kriminalitet og innvandring, proklamerte den svenske arbeidsmarkeds- og etableringsministeren Ylva Johansson for hele verden i mars 2017. Sveriges Television har imidlertid tatt en titt på Domstolsverkets kostnader, og en ørliten detalj kan kanskje vise seg å bli vanskelig for Löfven-regjeringen å forklare?

I løpet av få år har antallet mord, skyteepisoder og seksuelle overgrep i Sverige skutt i været. I 2017 ble 43 personer drept i skyteepisoder mot 12 i 2006. BRÅs nye nasjonale trygghetsundersøkelse (NTU) viser at andelen som bekymrer seg for kriminaliteten i det svenske samfunnet øker. Hele 29 prosent av befolkningen er sterkt bekymret for kriminalitetsutviklingen og frykter for sin personlige sikkerhet. I fjor var det samme tallet 25 prosent, i 2014 19 prosent.

Det er særlig kvinner som uttrykker uro for innbrudd og å bli mishandlet eller overfalt. Fjorårets undersøkelse fra BRÅ viser at hver tredje svenske kvinne, 31 prosent, føler seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. Det er en økning på 6 prosentpoeng i løpet av tre år. 12 prosent av kvinnene opplyser at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden. Øvrige tall fra BRÅ viser at redselen ikke er ubegrunnet, da antallet seksualforbrytelser har økt kraftig. 1,7 prosent av befolkningen – 3 prosent av kvinnene – oppgir at de har blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2015, mot 1 prosent i 2014. Av disse faller 29 prosent i kategorien grove («forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt»). Dette tilsvarer 140.000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97.000 i 2014 (side 51). Økningen er faktisk så voldsom at generaldirektør i BRÅ, Erik Wennerström, kaller situasjonen illevarslende.

Nyhetene om utviklingen i Sverige gikk verden rundt, og landets politikere og medier ble fryktelig opprørt av det fullstendige feilaktige «Sverigebildet» som ble presentert. Arbeidsmarked- og etableringsminister Ylva Johanson lot seg følgelig intervjue av selveste BBC og forsikret en hel verden at kriminaliteten i Sverige bare går ned og ned og ned. Og til tross for at en rekke rapporter sier det motsatte, la hun til:

– Vi ser ikke noen kobling mellom kriminalitet og innvandring.

Åh, det var jammen bra, dere!

Nå har Sveriges Television (SVT) tatt en nærmere titt på Domstolsverkets utgifter, og merkelig nok viser det seg at utgiftene til tolker har mer enn fordoblet seg på bare tre år. Fakturaene viser at 2016 ble et rekordår for Södertalje tingrett; aldri før har det vært så store utgifter til såkalte domstolstolker.

Att som misstänkt för ett brott kunna göra sig förstådd och förstå de anklagelser som riktas mot dig, är en samhällelig rättighet – som används allt oftare i svenska domstolar.

– Tolkkostnaderna för domstolarna har ökat mycket kraftigt de senaste åren, tittar man på en tioårsperiod har det accentuerats kraftigt på senare år, säger Annika Rojas Wiberg, enhetschef på Domstolsverket.

Og i tråd med alle rapporter som viser en kraftig overrepresentasjon av innvandrere med særlig ikke-vestlig bakgrunn på kriminalitetsstatistikkene, spesielt hva  volds- og sedelighetsforbrytelser angår, er økningen størst når det gjelder personfarlig kriminalitet. På sistnevnte saksområde har kostnadene til tolk økt med 120 prosent fra 13,7 millioner til hele 30,2 millioner på bare tre år.

Jøsseball, her må det være noe muffens i mosen, for vi ble da vitterlig forsikret om at det overhode ikke finnes noen sammenheng mellom kriminalitet og innvandring i Sverige? Kan våre svenske naboer ha begynt å snakke en ny form for kaudervelsk? Eller er det alle de rare dialektene fra særlig Skåne som er på fremmarsj?

Vel, så dyrt som tolketjenester er, er det nok best å stille det opplagte spørsmålet til den svenske regjeringen på et språk man foreløpig ikke har trengt tolk til på våre kanter av verden:

Anyone care to explain?