Aktuelt

Tilliten til politiet

Den årlige undersøkelsen om tilliten til politiet i Norge, Sverige og Danmark kårer en "klar taper", men bare ett av landene kan vise til det som kanskje er en positiv trend.

For ikke så lenge siden ble vi gjort kjent med at publikums tillit til politiet i Norge er høy – og økende.

I Politiets innbyggerundersøkelse for 2017 svarte 83 prosent av respondentene (5.456 personer) at de hadde svært eller ganske høy tillit til politiet. Hele 28 prosent uttrykte svært høy tillit, mens 55 prosent havnet på ganske stor tillit. Økningen på 2 prosentpoeng fra 2016 er statistisk signifikant. Dessuten var andelen som har svært stor tillit økt med fire prosentpoeng fra 2106, samtidig som andelen som har ganske liten tillit var blitt redusert med to prosentpoeng. Kun 5 prosent hadde svært liten eller ganske liten tillit. Jamfør faksimile av figur fra politiets rapport:

Det betyr at norsk politi rager himmelhøyt over svensk politi.

Endog falt tilliten for svensk politi i 2017 ned til 54 prosent. Det er en nedgang på hele 7 prosentpoeng fra 2016, og 11 prosentpoeng fra 2015. (Jamfør figur basert på tall fra Brå, med 12.000 respondenter).

Fra den svenske undersøkelsen kom det også frem at det er et stort skille mellom kvinner og menn. Hela 30 prosent av kvinnene mente seg ganske eller mye utrygge, noen så mye at lot være å gå ut kveldstid. Samme tall for mennene var 9 prosent.

– Jag skulle vilja lyfta fram den stora skillnaden i otrygghet mellan män och kvinnor. Vi har inte lyckats göra något åt de skillnaderna under så många år, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå, refererte Expressen.

Å løfte frem forskjellene mellom kvinner og menns trygghetsfølelse er viktig nok, men Brå burde også rette en del av oppmerksomheten til forskjellene i tillit til politiet hos sine naboland.

Og i dag ble de danske tallene kjent. Det er ikke like lystig lesning som for norsk politi, men heller ikke så dystert som for svensk politi.

Rigspolitiets rapport viser at 79,2 prosent av de spurte (over 11.000 respondenter) sier de har tillit til politiet. Men det er en nedgang på 1,9 prosentpoeng fra 2016, da 81,1 prosent svarte at de hadde tillit til politiet. Fra 2015 er nedgangen på 3,4 prosentpoeng.

Sammenstiller vi tallene, sier det sitt. Danmark bør være oppmerksomme på utviklingen, Sverige bør mobilisere sterkt, mens Norge ikke må hvile på sine laurbær.