Kvinner og likestilling

Sosial kontroll: Barn er varer

Negativ sosial kontroll er en handelskultur. Handelen er arrangerte ekteskap. Foreldrene eier bedriften - hvor barna er varer.

Vennskap mellom kjønnene er forbudt slik at ikke kjærlighet eller sex utenfor handelsavtalen kan oppstå. Kontroll er en sentral del av virksomheten. Lydighet kalles respekt og empati er fullstendig fraværende.

Dette «forretningslivet» er den altoppslukende samfunnsnormen i land og miljøer hvor arrangerte ekteskap er forventet.

Tilfredsstille etterspørselen

Foreldrenes oppgave, som i en hvilken som helst vellykket bedrift, er å levere varer som tilfredsstiller etterspørselen. Da varene i denne handelen er mennesker, må vi programmeres.

Siden kvinner er underdanige menn, er det størst press på jentene og deres foreldre. Foreldrene er ansvarlig for å passe på at jenter blir oppdratt lydige, lette å kontrollere, de trenes opp i oppgaven om å ta seg av hushold og være til tjeneste for de eldre. For at jentene skal være den perfekte vare, må de være jomfruer. Med andre ord ubrukte, uåpnet og nye.

Jentene er først foreldrenes eiendom, som så gjøres klar til å bli mannen og svigerfamiliens eiendom. De skal adlyde og tjene svigerfamilien. De er pliktige til å produsere «nye varer» som skal læres opp i «familiebedriften» når deres tur kommer.

Sønner er rikdom, døtre fattigdom

Å gifte bort barn er dyrt.

Medgiften kan spores tilbake til profeten Muhammed, som ga det til egen datter. Døtrene skal «få med seg» så mye som familien til mannen forlanger. Derfor arver døtrene en fjerdedel av det sønnen arver. Medgiften kan være alt fra hus, bil, møbler, gull, kontanter i banken, visum til Norge og utdanning som foreldrene har skaffet jenta. Foreldrenes klasse, status og rykte er en viktig del av medgiften. Det er grunnen til at fødselen av guttebarn er ønsket, foretrukket og feiret.

I noen kulturer betaler familien til mannen foreldrene til jenta, for å kjøpe den lydige bruden. Ellers er det ingen forskjeller.

Dårlig rykte

Til tross for at foreldrene investerer i bedriften for å skape perfekte varer som er lydige og programmert til å tjene andre, er et dårlig rykte om jenta en katastrofe for foreldrenes butikk.

Dersom det sprer seg rykte om at jenta ikke er jomfru blir det oppfattet som om bedriften selger brukte varer. Altså varer uten, eller med sterkt nedsatt, verdi. I likhet med hvilken som helst bedrift tar «foreldrebedriften» stor skade av et dårlig rykte. Forretningslivet kutter handelen med bedrifter som ikke klarer å levere nye og ukompliserte produkter etter forespørsel. Det ødelegger foreldrenes muligheter for å arrangere videre ekteskap av barna.

Det ødelegger altså bedriftens ære, eller det som er kjent som familiens ære. Utstøtelsen kommer fra hele «forretningsmangfoldet».

Makulering

En vare som setter bedriftens troverdighet på spill, drar også ned verdien på andre varer i butikken og blir derfor trukket vekk fra markedet – og makulert.

Dette er å betegne som «æresdrap», og forklarer hvorfor et begrep som «skamdrap» ikke får gjenklang i disse miljøene. Æresdrap beviser ovenfor alle i markedet at en driver en seriøs butikk og tar forretningsloven om å levere lydige og pliktoppfyllende jomfruer etter forespørsel, på største alvor. Salg av disse produktene er det viktigste.

Se intervjuet med Jeanette under her!

Ethvert barn giftes bort og det med god omtale, for å drive en respektert bedrift i forretningskulturen om arrangerte ekteskap.

Første gang jeg sto frem i offentligheten (for snart 20 år siden) påpekte jeg følgende: «Det er ingen forskjell på arrangerte ekteskap og tvangsekteskap. At det er en forskjell på disse, er bare en bløff».

Arrangerte ekteskap er negativt sosial kontroll i parallelle samfunn som trues av integrering i frihet og selvstendige individer.

Frihet og selvstendighet

Frihet garanterer ikke selvstendighet, men selvstendighet er totalt avhengig av friheten. Friheten til grupper kan eliminere selvstendigheten og friheten til individet. Friheten til individet kan være med på å sørge for selvstendighet.

Selvstendige individer velger ikke å få sitt ekteskap arrangert. Heller ikke velger de segregering og mangel på intim kontakt i en fri form. Selvstendige og frie mennesker flørter, etterlyser intellektuell intimitet, fysisk kompatibilitet og felles mål med livet. For frie individer kan ha enormt forskjellige ønsker om hverdagen grunnet helt forskjellige personligheter. Innholdet i forholdet blir satt på harde prøver i lengre perioder før ekteskap blir tema. Så kan en alltid få økonomisk støtte fra foreldre for feiringen når «forretningen» er frivillig ønsket fra begge partnere.

I Norge ble arrangert ekteskap sosialt bekjempet av en bevegelse i folket som ønsket frihet og selvstendighet velkommen for individer. Sosial utstøtelse ble en form for fengsel for de som berøvet andres frihet. Vold førte til faktisk fengsel. Frihetsberøvelse ble gjengjeldt med frihetsberøvelse. Arrangerte ekteskap bør bekjempes på nytt.