Innvandring

Press foreldrene

Et politisk flertall i Danmark vil ta oppholdstillatelsen fra foreldre som sender barna til hjemlandet på såkalte gjenoppdragelsesreiser. Hva sier det politiske flertallet i Norge til en slik idé?

Før jul dukket debatten om såkalte gjenoppdragelsesreiser opp igjen, da NRK sendte Tormod Strand og Christine Præsstuns reportasje om somaliere som dumper barna sine på koranskoler i landet de angivelig har flyktet fra. På skolene blir barna stengt inne, mishandlet og indoktrinert med hat mot Norge og Vesten.

Som vanlig var det politiske Norge sjokkert, til tross for at «alle» har visst om praksisen i minst 14 år.

Så hva skal man gjøre med saken? Fornuftens røst i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, mener for eksempel at «Norge bør bruke bistanden til Somalia som pressmiddel» for å få somalisknorske barn hjem fra koranskolene. Sannsynligheten for å lykkes med det er relativt liten, for penger til tross: Norges arm er ikke så lang i det store utland. Til gjengjeld er norske myndigheters arm både lang og tung her hjemme, så hva med å presse foreldrene til ikke å sende barna sine ut av landet i utgangspunktet?

Den løsningen er det nå flertall for i Danmark, hvor Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti går inn for å ta oppholdstillatelsen fra foreldre som sender barn til hjemlandet på gjenoppdragelsesreiser.

– Det er forældrenes ansvar at sørge for at de børn, der skal være her permanent, bliver integreret og skubbet i retning af det danske samfund, siger DF’s udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

I dét forældre sender deres børn på genopdragelse i udlandet, har de ifølge Martin Henriksen samtidig besluttet, at de ikke skal være danske, ’og så må forældrene samme vej’.

– Det er ikke nyt, at Socialdemokratiet mener dét her. Nu er det lykkedes at finde et flertal i Folketinget, og det er rigtig godt, vi håber, det kan være med til at begrænse, hvor mange der vil blive sendt ud på genopdragelsesrejser, siger integrationsordfører Mattias Tesfaye (S).

Sosialdemokraten Tesfaye legger til at mens stadig flere unge med ikke-vestlig bakgrunn blir godt integrert, blir de fundamentalistiske kreftene i miljøet mer skingre. – Når de tar et skritt frem, skal vi ikke ta et skritt tilbake. Da skal vi vise at vi står fast, at vi står på barnas side i disse tilfellene og ikke skjelver på hånden, sier han.

Karsten Hønge i Sosialistisk Folkeparti mener det er bruk for et markant signal til alle i Danmark at det gjelder vestentlige verdier for barn og unge. Han legger ikke fingrene i mellom: – Ville vi finne oss i denne utviklingen hvis det var innenfor pedofili eller grov vold mot barn? Da ville vi reagere som samfunn. Barn og unge har rett til deres eget liv, men skal ikke bare kaste dem til utlandet som gjenstander, slik noen familier gjør. Og hvis de gjør det, så skal signalet fra samfunnet være at «så har dere som foreldre ikke noe å gjøre her i landet», fastslår Hønge.

Regjeringspartiene Venstre og De Konservative vil ikke ta stilling til forslaget, men de tre nevnte partiene har flertall i folketinget og vil fremsette forslaget om tilbakekalling av foreldres oppholdstillatelse der.

Noe å tenke på for norske myndigheter også? Hvis foreldrene har fått beskyttelse og opphold i Norge pga utrygge tilstander i hjemlandet og de likevel sender sine barn dit, bør deres søknad om opphold som automatisk granskes med lupe og revurderes. I tillegg bør eventuelle lover eller konvensjoner som forhindrer påfølgende uttransportering fjernes. Det er totalt urimelig at vi som samfunn skal være forpliktet til å beskytte foreldre som selv ikke unnslår seg fra å sende egne barn til land de angivelig har måttet flykte fra.

Da foreldrene åpenbart foretrekker å bli i vertslandet, kan vi trygt gå ut fra at de ikke selv ønsker å flytte hjem. At de automatisk blir det hvis de sender sine egne barn dit – som i tillegg til å påføre barna lidelser og traumer, direkte saboterer alle integreringstiltak staten iverksetter – burde følgelig kunne forhindre ganske mange i å begå overgrep som dette mot egne barn i fremtiden. Det har vist seg svært vanskelig å få mindreårige norske statsborgere hjem fra ikke-vestlige land hvis foreldrene ikke samarbeider, så da får vi heller gjøre hva vi kan for å hindre foreldrene i å sende dem dit i utgangspunktet.

Og da trenger vi vel ikke nevne at forslaget om å vurdere retur av disse foreldrene ble foreslått av HRS allerede i 2004?