Aktuelt

Politiet rømmer

Politiet i Skåne i Sverige kjenner seg truet etter de siste bombeangrepene på politistasjoner. Nå tar de ansvar, og stikker av.

Nei da, så galt er det ikke. De verken rømmer eller stikker av, men sikkerheten til politiet nå er så truet at de må finne seg nye lokaler.

På kort tid har to politihus og en politibil i Skåne, i byene Malmø og Helsingborg, blitt utsatt for bombeangrep. Omfattende sikkerhetstiltak strekker ikke til.

– Det er en politistasjon som i prinsippet ligger i en utleieeiendom. Det innebærer at det er andre som veldig enkelt har tilgang til lokalene, ikke bare politiet. Det gjør det enda vanskeligere i sikkerhetsarbeidet, det er ikke optimalt for oss, sier politimesteren i Malmø, Stefan Sintéus, til P4 Malmöhus.

Politiet i regionen opplever at trusselbilde har nådd et slikt nivå at de har bedt om å få prioritert arbeidet med en ny politistasjon, enten som nybygg eller relokalisering egnede bygg.

– Problemet når det kommer til sikkerhet på politistasjonen er at svensk politi er tilgjengelig politi. Vi vil ikke stenge oss inne, og det har sin pris, sier Sintéus.

Han er klar på at å eliminere alle risikoer for angrep på politistasjoner eller kjøretøy vanskelig lar seg gjøre, men forsikrer at de går gjennom alle rutiner, for eksempel hvor de parkerer politibiler, for å øke egen sikkerhet.

Men hva skal så borgerne i de belastede delene av Sverige gjøre? Forlange at den svenske staten finansieres merkostnadene for deres flytting?

Det svenske innvandringseksperimentet er en tragedie i alle ledd, men tro ikke at svenske medier kommer seg ut av sin drømmeverden. Svenskenes reaksjon på det danske sosialdemokratiets kraftige omlegging til en mer restriktiv innvandringspolitikk, er å kreve at statsminister Lövfen bygger en «politisk mur». Det er visstnok en «mur mot populisme», men har ikke Sverige allerede en mur – en mur mot realiteter? (Faksimilen under er fra Dagens Nyheter)