Islam

Nikab: Er det noe å ha dialog om?

Politikere lar seg avfotografere med kvinner i nikab, som en slags solidaritet. Solidaritet med hvem?

Danmark kan være på trappene til å innføre et maskeringsforbud. Forbudet er selvsagt rettet not nikab og burka. Dette får danske, kvinnelige politikere til å gå ut med støtte til de «stakkars» kvinnene som bruker disse plaggene, kvinner som fremstår som meget ideologisk motiverte. Slik presenterer nikab-brukerne seg på Facebook, «Kvinder I Dialog»:

Kvinder I Dialog er en gruppe kvinder med og uden niqab (muslimsk ansigtsbeklædning), som ønsker dialog med den brede befolkning.

Folketinget står til at indføre et niqab-burkaforbud i det offentlige rum (et såkaldt ’maskerings’forbud) der har til hensigt at forbyde den muslimske kvinde i at bære sin religiøse beklædning.

Denne side er oprettet med henblik på at inkludere de af os niqab-bærende kvinder, som forbudet vedrører. Der bliver jævnligt talt om os, men ikke med os. Derfor ønsker vi at komme alle fordommene til livs. Vi ønsker at deltage i den offentlige debat. Vi mener, at vejen til forståelse og gensidig respekt bedst opnås ved at vi taler sammen.

Vi skal insistere på kommunikation uanset om man er enig eller uenig.

Alle der vil i dialog er velkomne.

Vi håber, at I vil følge med her på siden, og at I får lyst til at like og dele vores videoer som løbende vil komme op.

De varmeste hilsener
/Kvinder I Dialog

Hva skal denne dialogen handle om? Hvem sine fordommer? Skal det snakkes om hva som følger med dette ideologiske plagget? Respekt, neppe. Dialog, neppe. Snakke med oss, ikke om oss, sies det. Klassisk argument fra disse rekkene gjennom årene. Men nei, det er lite å snakke om. Plaggene handler ikke om frihet, som dere typisk prøver å fremstille det som. Kjønnsapartheid som dette er i motstrid til alt Europa har stått for, og det samme gjelder ethvert fritt, fremgangsrikt land.

Her er Socialdemokratenes politiker, Mette Gjerskov.

 

Her er Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen:

 

Her er Alternativets Josephine Fock:

 

Så mye for solidariteten med sitt eget fødeland.