Innvandring

Hvorfor drastisk økning av meslingutbrudd i Europa?

Har utbrudd av meslinger noe å gjøre med den høye migrasjonen til Europa? Akkurat det spørsmålet er kanskje fremdeles for betent til å kunne diskuteres?

I en pressemelding fra Folkehelseinstituttet (FHI) ble det i dag kjent at det er oppdaget tre tilfeller av meslingutbrudd denne uken i Norge. Det handler om en helsearbeider og et søskenpar. Det påpekes at de er smittet i utlandet, men at smitten til helsearbeideren og søskenparet er uavhengig av hverandre. Videre påpekes det at de var uvaksinerte.

Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved FHI, understreker betydningen av å være vaksinert for å ha vern mot meslinger, men også at utbruddene ikke er uventet.

– Det er dessverre ikkje uventa at slike tilfelle oppstår. Meslingar smitter lett. Dersom ein er uvaksinert og blir smitta på reise i utlandet, kan ein ta smitte med tilbake til Norge, seier Vestrheim.

Det er interessant at denne pressemeldingen fra FHI kom i dag, til stor oppmerksomhet i medie-Norge, da det for to dager siden (19. februar) ble kjent fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at det har vært en enorm økning i meslingutbrudd i Europa siste året (januar 2017-januar 2018). Øverst på listen troner Romania med 5.562 meslingutbrudd. Det kan kanskje forklares med mangel på vaksine, dårlige helsetjenester og landets store rombefolkning. Så følger Italia med 5.006 meslingutbrudd og Ukraina med 4.767. Disse tre landene stiller i en klasse for seg. Deretter følger Hellas (967) og Tyskland (927).

20. februar fortalte f.eks. Aftenposten om «300 prosent økning i meslingtilfeller i Europa i fjor. Vaksinemotstand gjør smittespredning mulig, ifølge WHO.» Her fremkommer det at 5.273 personer i Europa fikk sykdommen i 2016, i 2017 steg antallet til hele 21.345 personer. 35 personer døde i fjor, mot 13 i 2016.

Åpenbart kan vaksinemotstandere bety noe for denne økningen, men vel så viktig: All den tid personer som har vært i utlandet kan ha fått smitten, kan vel migranter som kommer til Europa være bærere av smitten?

Det sier historien ingenting om.

Meslingviruset var et tilbakelagt kapittel i europeisk historie. Nå ser det ut til at det er kommet tilbake med eksplosiv kraft.

«Every new person affected by measles in Europe reminds us that unvaccinated children and adults, regardless of where they live, remain at risk of catching the disease and spreading it to others who may not be able to get vaccinated. Over 20 000 cases of measles, and 35 lives lost in 2017 alone, are a tragedy we simply cannot accept,» says Dr Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe.

Nei, det kan vi ikke akseptere, men hva gjør vi så?

Det kom over 1 million migranter til Europa i 2015, 30.000 kom til Norge, og mottakssystemet brøt sammen. Ble alle disse helsesjekket på en tilfredsstillende måte? Fikk de vaksine? 

Høsten 2015 ble vi gjort kjent med at flere av dem som ankom brakte med seg smittsomme sykdommer som tuberkulose, hiv og andre – for oss – delvis ukjente sykdommer. Hvorfor skulle så ikke meslinger være blant disse sykdommene? Problemet i helsesektoren, som del av mottaksapparatet, var at de høye ankomsttallene førte til at også dette helsekontrollsystemet brøt sammen. Dette sammenbruddet medført at flere, og etter all sannsynlighet et ukjent antall, smittebærere kan være blant oss i barnehager, skoler og offentlige møteplasser.

Da vi rapporterte om helsetrusselen som holdes hemmelig i august 2016, en sak som fikk over 22.000 delinger fra rights.no og som nok sier noe om folks bekymring, hadde vi blitt fortalt at tausheten fra myndighetshold var for ikke å uroe befolkningen. Tror man virkelig at slik kan holdes hemmelig? Den eksplosive økningen i meslingutbrudd sier kanskje sitt.