Innvandring

Holmlia-lærer er et dårlig forbilde

Gårsdagens folkemøte på Holmlia endte med en kraftig utskjelling av justisminister Sylvi Listhaug (FrP), og det av den unge mannen Daniel Brekke Andersen, som visstnok er lærer på Holmlia skole. Men hvilket forbilde er Brekke Andersen selv som vil legalisere narkotika?

Folkemøtet på Holmlia, invitert av Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand og Oslo politidistrikt, var knapt over før tipsene begynte å komme inn. De aller fleste handlet om Daniel Brekke Andersen (født i 1993) som visstnok jobber som lærer på Holmlia skole. Gitt Brekke Andersens unge alder snakker vi neppe om en kvalifisert lærerstilling, men enda verre er det at vi snakker om en sterkt politisert person med meninger han ikke klarer å formidle på anstendig vis.

«Kraftig oppgjør»

Folkemøtets store begivenhet synes å tilskrives Brekke Andersens «kraftige oppgjør» med justisminister Sylvi Listhaug (FrP).

Daniel Brekke Andersen, skjermdump fra VGT 13. februar 2018.

TV 2 siterer:

– Vi trenger et helhetlig apparat som støtter opp under engasjement og talent. Vi har aldri opplevd at talentene blir sett og ivaretatt fordi alt fokus er på de to-tre bråkmakerne som sitter og forstyrrer undervisningen mens talentene blir oversett. Vi trenger å løfte disse, sa Andersen, og fortsatte:

– Du sitter og nikker der, Sylvi, men du snakker om trygghet. Du er justisminister. Jeg vil si noe om ungdommene på skolen. Når jeg spør dem om de føler seg trygge på Holmlia, svarer de «ja, selvfølgelig». Ingen ting har skjedd meg her. Når jeg spør hva de er redde for, svarer de «hun statsråden som står der og snakker om mennesker som undermennesker, som lavere kaster, som gjør at jeg og familien føler oss utrygge», sa Andersen og ble avbrutt av applaus.

Elevene er altså redde for statsråd Listhaug. Fordi hun angivelig snakker om mennesker som undermennesker og lavere kaster. Hvor har så Andersen dette fra? Nei, slike påstander får han legitimt slenge ut i det offentlige rom, dertil til applaus, og mediene siterer velvillig.

VG siterer:

– De sier de er redde for «hun statsråden som står der og snakker om mennesker som undermennesker, som lavere kaster, og som gjør at jeg og familien føler oss utrygge», sa Andersen.

– Da håper jeg at du, som den forhåpentligvis gode læreren du er, opplyser elevene i klassen din om at statsråden overhodet ikke snakker stygt om folk, men tar opp reelle problemstillinger når det kommer til integrering, svarte Listhaug.

Svaret ble raskt møtt med piping fra salen, før statsråden fikk fortsette.

Fra HRS-rapporten «Segregering, mangfold og integrering» (2014)

Å svare med et tiltrengt fokus på Holmlias problemer, det møtes altså med piping fra salen. Kanskje ikke så underlig, da det ifølge Dagsrevyens reportasje (13. februar) stort sett var etnisk norske tilstede. Og for dem som ikke kjenner Holmlia så godt, kan vi minne om at det er en internt segregert delbydel. Det finnes altså både velfungerende bostedsområder, og områder med betydelige utfordringer. Det overrasker vel ingen at jo høyere innvandrertetthet, jo flere problemer. Så at den engasjerte delen av beboerne på Holmlia, som nok var overrepresentert på folkemøtet, ønsker å snakke opp eget område, er fullt ut forståelig. Men det løser som kjent ingen av de voksende problemene i nærområdene.

Forbilde

Andersen slo også fast at Listhaug er «et dårlig forbilde for yngre mennesker som kanskje vil gjøre en karriere i politikken». Dette har Andersen slått fast tidligere. I en kronikk rett før valget i fjor, gikk Andersen sammen med to andre «engasjerte holmlianere» knallhardt ut mot Sylvi Listhaug (og Hege Storhaug/HRS). Den gang bekreftet Andersen tingens tilstand på Holmlia, men det største problemet var at det er politikkens høyreside – og ikke venstreside – som har kommunisert utfordringene. Da het det for øvrig at vi må «tørre å ta debatten», men under gårsdagens folkemøte beviste vel Andersen at det egentlig ikke handler om å ta debatten og de reelle problemene, det handler om at «riktige» politikere tar debatten på «riktig» måte.

Vi snakker altså partipolitikk, og ingen bør være i tvil om hvor Andersen har plassert seg. Så når Listhaug er et «dårlig forbilde» for potensielle politikere på Holmlia er det rett og slett fordi hun tilhører feil parti? Jeg vil anta at SVs og Aps representanter på møtet klappet velvillig.

Men er det en lærer verdig å opptre slik på et folkemøte? Jeg tror nok mange i lærerstanden gremmes, og det med rette.

At mediene gir så mye oppmerksom til denne «Holmlia-læreren» viser at vi har en lang vei å gå. Andersen har selv en rolle som «forbilde» å ta vare på, men han vet kanskje hvilke kort han skal spille med for å gjøre seg populær hos de samme som sliter med problemene? Det kan jo kanskje gi ekstra kred å være for å legalisere hasj? Og den unge Andersen klarte sikkert raskt å samle inn 500 underskrifter – bare på Holmlia. Er det noen som tror at politiet jubler til Andersens engasjement? Og hva sier ledelsen på Holmlia skole?

Kanskje Daniel Brekke Andersen bør roe seg betraktelig ned, og mediene bør tenke over hvilke «forbilder» de ønsker å fokusere på.