Innvandring

Familie på 10 søker asyl. Får 70.000 kr i måneden mens de venter på vedtak

Saken ble prøvd holdt skjult for offentligheten i Tyskland. De som lekket opplysningene er nå politianmeldt. Er det rart velgerne snur ryggen til forbundskansler Angela Merkel?

Saken om asylfamilien på 10 som får langt mer utbetalt i snitt enn vanlige tyske familier, har fått føtter å gå på i Forbundsrepublikken til Angela Merkel, melder Den korte avis.  Saken nådde offentligheten fordi noen i Leipzig la informasjon fra sosialmyndighetene ut på nettet. Politiet er altså på saken for å finne «synderne» den/de som mener at denne skandaløse pengebruken kommer skattebetalerne for øret.

Asylsystemet på sammenbruddets rand

Tyskerne er rammet på flere måter av den enorme asylinnvandringen siste årene. 1) Folk med en helt annen kultur har ikke minst gjort livet mer utrygt i det offentlige rommet, ikke minst for jenter og kvinner. Samtidig er det skattebetalerne som skal finansiere Merkels politikk. 2) Myndighetene makter ikke å håndtere asylpresset. Saker blir liggende i kø, og folk med avslag anker. Og anker.

Dette gør samtidig skatteborgernes regning meget større. Netop den lange sagsbehandling har gjort, at den omtalte asylfamilies offentlige ydelser er nået op på et absurd højt beløb på omkring 55.000 kr. om måneden (danske korner, tilsvarende over 70.000 norske kroner, vår merknad)..

Dette skyldes at hvis behandlingen av asylsaken tar mer enn 15 måneder, får asylsøkeren høyere offentlige ytelser. Da omtrent dobles utbetalingene. På slutten av januar i år hadde 14.000 asylsaker overskredet 15 måneders behandlingstid.

Kai Wegner fra Merkels parti CDU, vil nå ha en lovendring.

«Det er en skandale at våres sosialhjelp gir mange flyktningefamilier inntekter som tyskere med en gjennomsnittsinntekt bare kan drømme om. Jeg er helt ute av stand til å forstå det.»

Det er vanskelig å se at Merkel etter siste tre års førte innvandringspolitikk vil kunne se seg selv – og borgerne – i øynene lenger.