Innvandring

Vi er de virkelige #metoo! Unge reiser seg mot asylsøkeres vold, trakassering og drap

Seksuelle overgrep i gatene, drap begått av asylinnvandrere. Nå reiser det seg en bevegelse av unge kvinner i Tyskland. -Vi er de virkelige #metoo-ofrene, sier de. De unge jentene kaller seg 120 desibel, styrken på lyden i en voldsalarm. Ser vi en ny bevegelse mot asylinnvandring og tap av frihet for jenter og kvinner?

Reaksjonen som kommer fra Tyskland er sterk, men ikke uventet. Den klassiske organiserte feministbevegelsen har sviktet durabelig i forhold til å adressere voldsbølgen som har rammet Tyskland etter migrasjonskrisen i 2015. Tvert om kunne ikke denne bevegelsen få nok unge menn til landet – som ikke hadde behov for beskyttelse. De var migranter.

Unge kvinner føler seg nå overkjørt av #metoo. Det er disse unge kvinnene som virkelig har fått en ny hverdag med seksuell trakassering i det offentlige rommet, endog utsatt for voldtekt og drap. «#metoo var rent hykleri», sier en av initiativtakerne, Franziska, til den nye kvinneorganisasjonen 120 Desibel.

Se intervjuet her.

En av Tysklands «gammelfeminister», Alice Swartzer, som har hatt riktig innstilling på «feministkanalen» gjennom årene, ble endog kalt «nazi», da hun tok opp voldtekter begått av nye innvandrere. Det er dette som er «ånden» til eliten.

Les:

Maria (19) ble drept av «enslig mindreårig asylsøker» som viste seg å være rundt 33 år.

Mia (15) drept av en annen asylsøker i Tyskland.

Oda (12) ble seksuelt mishandlet og voldtatt i Norge av to unge asylsøkere fra Øst-Afrika.

De unge kvinnene kaller seg «Europas døtre».

De forteller om usikkerheten i det offentlige rommet, at de er fratatt frihet. At de for få år siden ikke hadde pepperspray i vesken eller voldsalarmer.

«I dag selges dette (i butikkene) ved siden av tamponger. Vi ser alle at noe endrer seg, men det er folk som fornekter det, selv om de selv kjøper pepperspray, men hevder at de gjør det på grunn av europeiske menn generelt.

De unge kvinnene kaller seg en motstandsbevegelse. De har en hvit ansiktsmaske som symbol for kampen sin. «Vi vil forfølge deg. Vi vil ansvarliggjøre deg.»

«Vi orker ikke mer lenger. Tålmodigheten vår har tatt slutt. Vi har fått nok av disse falske ‘sjokkene'», fortsetter Franziska.

«Vi er sinte og vil vil stå opp for oss selv.»

«Vi er ikke slaver eller krigsbytte.»

De unge kvinnene har fått nok av «importert vold og aggresjon mot kvinner», sier de.

De vil tvinge oss til å huske på de voldtatte og drepte jentene. «Vi har vært stille for lenge.» Med appell til jenter og kvinner i Tyskland sies dette: «Denne staten kommer ikke til å beskytte deg.»

De kommer fra byen Kandel, der det nylig foregikk en massiv demonstrasjon grunnet drapet på en 15-åring i den lille byen på om lag 10 000 innbyggere. 1 000 deltok i demonstrasjonen.

Se presentasjonsvideoen av 120 Decibel her.

Se demonstrasjonen i Kandel nylig her, der Mina (15) ble drept, med parolen «sikkerhet for oss barna våre». 

Begynner Europa å reise seg mot innvandret kultur uten respekt for jenter og kvinner?