Aktuelt

Utredning om seksualforbrytelser – utenlandsk bakgrunn?

Den svenske Regjeringen skal få utredet hva økningen av seksualforbrytelser i landet skyldes. Det er reist et politisk krav om at også gjerningsmannens eventuelle utenlandske bakgrunn blir en del av analysen. Men den beslutningen tør ikke den svenske justisministeren å ta.

Justisminister Morgan Johansson (S) i den svenske Regjeringen har gitt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i oppdrag å utrede økningen i antallet anmeldte seksualforbrytelser.

Stadig flere seksualforbrytelser

Den nasjonale trygghetsundersøkelsen har avdekket at antallet politianmeldte seksualforbrytelser har økt kontinuerlig de seneste tiårene, heter det i justisministerens oppdragsbrev til BRÅ.

Andelen som oppgir at de har vært utsatt for en seksualforbrytelse økte fra 1,7 prosent i 2015 til 2,4 prosent i 2016. Det tilsvarer 181.000 personer, flesteparten kvinner. Blant kvinnene oppgir 4,1 prosent i 2016, mot 3 prosent året før, at de har vært utsatt for en seksualforbrytelse.

Så er spørsmålet hvorfor Sverige opplever denne økningen. Det skal altså BRÅ forsøke å svare på.

Gjerningspersoner

Hvorfor ta en betent politisk beslutning hvis du bare kan dytte problemet på andre, synes å være Morgan Johanssons (S) strategi.

Ifølge Sydvenskan skal BRÅ analysere om økningen skyldes særskilte typer av seksualforbrytelser, tilnærminger, situasjoner og «i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner».

I den grad det er mulig å si noe om gruppen gjerningspersoner? Det er selvsagt mulig å si noe om både «gruppen» og gjerningsmenn – i den grad man vil.

Det er Moderaterna, Høyres søsterparti, som har krevd at gjerningsmannens landbakgrunn skal kartlegges.

Dytter problemet på BRÅ

Et slikt krav liker åpenbart ikke den sosialdemokratiske justisminister Johansson, men han har kanskje også skjønt det politiske sprengstoffet som ligger i et slikt krav. Derfor vil ikke han eller Regjeringen avgjøre det, de dytter bare problemet over på BRÅ. For det heter at en slik avgjørelse er det opp til BRÅ å ta.

Dermed er det opp til BRÅ å ta en betent politisk beslutning. Det var de neppe helt forberedt på.

– Det här uppdraget har ju precis kommit så vi håller på med att lägga upp arbetet och se vilka som ska jobba med det, så det är helt enkelt litet för tidigt att säga, säger BRÅ:s pressekreterare Monica Landergård till TT.