Islam

Takk for reisen! Nye ukjente stier venter i 2018. Bli med!

Det er nå over to år siden "Islam. Den 11. landeplage" gjorde et fantastisk inntog i Norge - takket være titusener av entusiastiske borgere. Jeg er uhyre takknemlig for den minnerike reisen dere har gitt Landeplagen og meg. Vi legger i år ut på ny reise. Denne gangen til USA. I god tid før avreise, ber jeg dere om hjelp til å finne den best mulige tittelen på boken, som kan fange hodene og hjertene til amerikanerne. De beste forslagene premieres med signerte bøker sendt i posten.

Antakelig er det jeg har opplevd med Islam. Den 11. landeplage, en «once in a time experience». Et moment er det enorme salget (sluttopplag på totalt 49 000 bøker). Forlag generelt er fornøyd med en bok som selger 3 000 eksemplar. Snakker vi 5 – 7 000 karakteriseres dette som en suksess. Det andre momentet er: Det skal på mange måter heller ikke være mulig å skrive en forholdsvis krevende saksprosa bok – dertil om religion (!) – og få en slik suksess. Men det ble det – mot alle forventninger jeg hadde da jeg selvpubliserte boken i hui og hast under migrasjonskrisen i 2015. Jeg våget ikke vente til året etter og et ordinært forlag. Jeg hadde som så mange andre en opplevelse av at Europa stod på bristepunktet: hva som helst kunne skje. Det er jo et kjent historisk faktum at et land eller kontinent som ikke har kontroll på grensene sine, har heller ikke kontroll på fremtiden sin. Så viste det seg at avgjørelsen var riktig. Takket være titusener av dere som ikke bare har kjøpt og lest boken, men som også aktivt har spredd budskapet videre.

Jeg kan ikke få takket dere nok. Dette er ingen floskel, det er dypt og inderlig ment.

På Forlagssentralen i februar 2016 og henter nok en last med 1 000 bøker som skal pakkes og sendes.

Jeg vil også takke alle dere som har møtt frem på foredrag landet rundt og øst av deres entusiasme og støtte. Det har vært en enorm inspirasjon i det daglige, og også med tanke på arbeidsveien videre.

Til uken reiser jeg til USA. En oversetter der tok selv aktivt grep etter at hun hadde lest boken, og ba om å få gjøre boken tilgjengelig for det amerikanske markedet. For meg var henvendelsen en uventet overraskelse, og en uforbeholden, sann glede. Jeg er klar over at å nå igjennom i USA, overhodet ikke vil være enkelt for en forfatter fra den nordligste delen av Europa. Ethvert forlag – er min erfaring nå – vil aller helst ha en forfatter fra eget land på en politisk bok som dette jo er. Islam er, som jeg så mange ganger har understreket, mer politikk, og derav ikke minst juss, enn det er spiritualitet.

Oversetteren og jeg har gjort noen spede forsøk på å finne et forlag. Det ser ut til at den «politiske korekktheten», som tungt preger forlag i Norge og Europa, også sitter dypt i USA. Samtidig er selvpublisering vanligere, visstnok, i USA enn i Norge. Vi har derfor tatt valget: Det blir selvpublisering. 

Bli med på konkurranse!

Reisen til USA handler derfor om å finne den beste løsningen for trykking, distribuering og markedsføring. Og boken må få en ny tittel! En tittel som reflekterer et budskap til amerikanerne fra et Europa med «betydelige utfordringer», for å si det i en forsiktig, politisk språkdrakt.

Jeg tenker i retning av dette: Islam. Europe at the breaking point, Islam. The bells are ringing for Europe, Europe is kneeling under Islam. Etterfulgt av Wake up, US!

Jeg er ingen tekstforfatter med fartstid i reklamebransjen, så dette med slående titler er overhodet ikke min sterke side. Det ovennevnte her er således bare å anse for mine tanker på nåværende tidspunkt (det var da heller ikke meg som kom på den geniale tittelen den 11. landeplage, så var det sagt).

Jeg blir svært takknemlig om dere vil komme med tittelforslag til USA-versjonen. Tenk i så fall fritt og uavhengig av mine antydninger over her!

Det blir selvsagt premier å hente for vinnerne:

  1. Fem eksemplar av den norske landeplagen, som kan signeres til de du selv ønsker. Sendt gratis i posten.
  2. Tre eksemplar, som over.
  3. En bok, som over.

Selv om jeg er klar over at USA-satsingen kan bli en krevende reise, med antakelig mange for store hindre å forsere, velger jeg å være optimist. Det aller viktigste for meg er nemlig at i en amerikansk/engelsk språkdrakt, blir budskapet i boken tilgjengelig for «hele verden». 

Om det blir utgivelse i mai eller tidlig høst, avgjøres nord i vinter-USA til uken. Jeg kommer selvsagt til å oppdatere dere underveis.

Da venter jeg i spenning på tittelforslag!

PS: Jeg vil understreke at uten det erfaringsgrunnlaget og den kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom arbeidet mitt i Human Rights Service, ville Islam. Den ellevte landeplage sannsynligvis aldri blitt til. En stor takk til HRS og alle dere som støtter oss!