Politikk

SV tror på Meyer og lytter ikke til SSB-ansatte

SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes, medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er så ivrig etter å felle statsråd Siv Jensen (FrP) at han ikke lytter til hva de ansatte i Statistisk sentralbyrå forteller. Det er direkte arrogant.

Under onsdagens høring i komiteen kom de ansattes representanter i SSB-styre med en knusende dom over Christine Meyers lederstil. I de omfattende omorganiseringsprosessene som Meyer iverksatte skapte hun stor intern uro der de ansatte mente seg overkjørt og ikke involvert i prosessene. I tillegg skal Meyer ha prøvd å påvirke hvem som skulle representere de ansatte i styret, en opplysning som fikk saksordfører Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet til knapt å tro hva han hørte.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) lytter ikke til de ansatte i SSB

Men SVs Torgeir Knag Fylkesnes var ikke interessert i hva de ansatte hadde å formidle. Så vidt jeg fikk med meg stilte ikke SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen ett eneste spørsmål til de ansatte. Det kan dere sjekke selv i Stortingets videoarkiv fra høringen (her del 2 hvor de ansatte uttalte seg).

SV er nok mye mer opptatt av å felle finansminister Siv Jensen (FrP) – noe SV etter all sannsynlighet vet, ikke minst etter høringen, er en umulighet. Og det selv om komiteen enda ikke har behandlet saken og kommet med noen beslutning. For høringen var intet mindre enn et enormt nederlag for Meyer – og da særlig de oppsiktsvekkende opplysningene som de ansattes representanter kom med (og som ingen i de etablerte mediene har grepet fatt i).

Men klarer ikke SV å bidra til å felle en FrP-statsråd, så kan de jo gjøre sitt for å prøve å gi Jensen en ripe i lakken. Der stiller som kjent mediene opp som velvillige mikrofonstativ. Til Klassekampen (ikke på nett, men som NTB-melding), løftes det frem at «Fylkesnes tror på Meyer i SSB-saken: – Statsråder har måtte gå på tynnere grunnlag».

At Fylkesnes «klarer» å tro på Meyer etter høringen vitner i mine øyne om hvor forutinntatt han og partiet må være. Antakelig har SV på bakrommet lagt en slagplan om hvordan sverte Regjeringen generelt og Jensen spesielt, der SV ikke minst tror de er svært så smart ved å henvise til grunnlovens § 82. Men du verden, som det faller gjennom for alle som har hørt på den timesvis lange høringen.

– Siv Jensen har gått hardt ut og hevdet at de allerede i januar ga beskjed om at SSB måtte avvente statistikklovutvalget før de gjennomførte omorganiseringen. Det er i strid med resten av dokumentasjonen. Og på direkte spørsmål i februar sier Jensen heller ikke at omorganiseringen bør utsettes, sier Fylkesnes til Klassekampen.

Han mener derfor at finansministerens påstand overfor Stortinget er direkte villedende, og at det kan være et brudd på grunnlovens paragraf 82 som sier at regjeringen ikke skal legge fram uriktige eller villedende opplysninger til Stortinget.

– Statsråder har måtte gå på tynnere grunnlag enn dette, sier Fylkesnes, men han vil foreløpig ikke ta stilling til om han vil stille mistillitsforslag mot Jensen.

Hva er det så Fylkesnes mener finansministeren skulle gjort? Gitt uttrykk for at hun hadde begynte å tvile på at Meyer tok styringssignaler – og det i en periode der departementet, og tydeligvis også SSB-styre, prøvde å få Meyer inn på «riktig kurs»? Hvor illojalt ville ikke noe slikt kunne bli oppfattet – og hvilket bråk ville ikke da Stortinget, med rette, kunne satt i gang? I høringen sa da også de ansattes representanter i SSB-styre at de fant  innvendingene og signalene fra både styret og departementet som for rundt formulert slik at de ikke ble mottatt eller skjønt av Meyer. Så skal komiteen gi noen kritikk til finansministeren så bør det vel være at statsråden har vært «for snill» overfor Meyer, heller enn påstanden om å villede Stortinget?

De ansatte i SSB merker seg nok denne arrogante holdningen fra SV – og det fra partiet som selv mener at de er så opptatt av «arbeiderne».