Politikk

SSB: Meyer-saken i Stortinget

Det pågår nå en høring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité om striden mellom tidligere SSB-direktør Christine Meyer og Finansdepartementet. Høringen avdekker at mediene har gitt en skjev fremstilling av saken.

Høringen i Stortinget startet i dag kl 12:30 og skal avsluttes kl 19:10. Så langt har LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og NHOs sjeføkonom Øystein Dørum uttalt seg, og her kom ikke Meyer spesielt godt ut. Styreleder i SSBs styre Morten Reymert har gitt sin vurdering, og ei heller her kommer Meyer spesielt godt ut. Men når det gjelder de ansattes representanter i SSB-styre, Kaja Sillerud Haugen og Berit Emberland, er dommen over tidligere SSB-sjef Meyer direkte knusende. 

Klokka 15:25 skal Christine Meyer si sitt i saken, deretter følger tidligere forskningsdirektør i SSB Kjetil Telle (kl. 17:00). Klokka 18:00 er det finansminister Siv Jensen og ekspedisjonssjef Amund Holmsen. Vi kommer tilbake med vurderinger av dette når høringen er avsluttet.

Så langt er likevel min mistanke at mediene har hatt en tilbøyelighet til å dekke saken svært så skjevt. Hvorfor mediene har hatt denne iveren for å forsvare Meyer, sist i dagens VG, bør de kanskje svare på selv, men som sagt tidligere: Meyer kommer neppe best ut av Stortingets høring.

Munnkurv

I VG 10. januar kan vi for eksempel lese at «SSB-ledelsen fikk munnkurv om omstridt telefonsamtale». Sannhetsvitne for denne «kontroversielle» telefonsamtalen er Meyer.

Telefonsamtalen skal ha handlet om at Finansdepartementet (FIN) ba Meyer om å spesialbehandle en ansatt: Forskeren Erling Holmøy, som alle nå vet er den som har vært den mest sentrale i SSB om innvandring og kostnader – og som også er «det vesentligste» som er blitt hengende ved hans navn. Samme dag som Meyer gikk av, den 12. november 2017, omtalte hun denne samtalen, da referert til som en «hemmelig samtale», i et intervju med VG. Meyers fremstilling er avvist av FIN.

Dagens sak i VG viser til at da Meyer sluttet i SSB, fikk SSB-ledelsen «ikke lov til å snakke om samtalen». Begrunnelsen for dette finnes i en e-post, datert 14. november 2017, fra Bjørnar Gundersen, mannen som overtok SSB-sjefsstolen da Meyer gikk av. I e-posten fra Gundersen het det ifølge VG:

«Vi har ikke plikt til å uttale oss til pressen. I saken angående telefonsamtale mellom Finansdepartementet og CMY (Christine Meyer, journ anm.), er min beslutning at SSB/ledelsen ikke skal uttale seg til pressen».

Videre skal det hete, fortsatt ifølge VG:

«Ber likevel om at det lages en presis beskrivelse av saken, slik som avtalt i DM (direktørmøte, journ anm.). Den vil vi nok få bruk for senere».

Merk så at det handler om en telefonsamtale mellom FIN, ved departementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen, og Meyer. Det var altså også ingen andre enn Meyer tilstede under samtalen, ut fra det VG forteller selv, med sannhetsvitner i tidligere forskningsdirektør i SSB Kjetil Telle og fagdirektør i SSB Tostein Bye:

«Bye og Meyer har beskrevet situasjonen slik: Fredag 27. oktober ringer Amund Holmsen under et direktørmøte. Meyer går ut for å ta den, før hun opprørt kommer tilbake og sier at departementet vil flytte Holmøy tilbake. Dette avviste Meyer, har hun fortalt.» (vår uthev.)

Likevel har VG gjentatte ganger påstått at både Telle og Bye var tilstede da FINs Holmsen ringte. Det er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. De var tilstede da han ringte, men har altså ikke overhørt samtalen, de har fått den videreformidlet fra Meyer. Den 24. november 2017 gikk likevel Bye ut i VG med et forsvar av Meyers fremstilling av telefonsamtalen. Denne gangen ville imidlertid ikke Telle uttale seg til VG.

Tolkning av kilder

Også Gundersen presisering i e-posten om å lage en «presis beskrivelse av saken» er vesentlig, nettopp fordi han også påpeker at «Den vil vi nok få bruk for senere». I min tolkning tjener det ikke Meyers fremstillinger.

Det er også betenkelig at ikke mediene formidler sin tolkning av troverdigheten til kilder som Telle og Bye. Begge kan tolkes som «støttespillere» til Meyer. Da FIN på slutten av året 2015 bevilget øremerkede midler til SSB med beskjed om at forskningen skulle konsentreres mer om økonomiske problemstillinger og analyser av norsk økonomi, der kun ett statistikkområde var fremhevet, nemlig innvandring, virket det som SSB trenerte iverksettelsen av dette arbeidet. Da nettopp Erling Holmøy kritiserte «forsinkelsene» i mai 2016 i Finansavisen, avviste Kjetil Telle trenering og hevdet at de «jobbet med å øke bemanningen på feltet».

For å forberede omorganiseringen av SSB nedsatte Meyer et hurtigarbeidende utvalg. Som jeg har påpekt tidligere: Alle som har jobbet i staten ved hva vet hva et «hurtigarbeidende utvalg» er: Det er typisk et utvalg som skal legitimere allerede fastlagte mål og endringer. Dermed har slike utvalg gjerne med medlemmer som ikke lager noe «støy» med faglige uenigheter. Lederen av utvalget ble fagdirektør Torstein Bye. Hans faglige ståsted er på likevektsmodeller og rasjonell aktørteori, altså samme faglige ståsted som Meyer.

De gjenstående aktører i høringen skal bli svært interessant å følge med på. Høringen kan følges på direkte-tv her.