Innsparket

HRS-venner: Etterlysning og viktig informasjon

HRS ønsker alle et godt nyttår! Samtidig benytter vi anledningen til å henvende oss til våre HRS-venner som bidrar økonomisk til vårt arbeid, med etterlysninger og viktig informasjon.

Først av alt: Tusen takk til alle våre bidragsytere! Våre HRS-venners bidrag er viktig for oss og avgjørende for vår videre eksistens, da vår målsetting er å frigjøre oss mest mulig fra offentlige midler. Uten dere, intet HRS – så enkelt er det.

Tradisjonen tro brukte jeg romjula på registrering av HRS-venner og økonomisk bidrag til vårt arbeid. Det er en nødvendighet da HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til (vi finnes på listen under navnet Stiftelsen Human Rights Service). Det heter etter skattelovens § 6-50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 30.000 per år. Men dette krever også at vi har giverens personnummer (11 siffer). Vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet, med en frist i slutten av januar året etter hvor skattefradraget skal benyttes (altså for 2017 i slutten av januar 2018).

Dette er vi pliktig å opplyse alle våre givere om, noe vi har valgt å gjøre ved å kontakte hver eneste giver. Alle våre HRS-venner er således registrert med et nummer som HRS-venn, som dere er blitt gjort kjent med sammen med annen informasjon. Dette kan jeg love er litt av et arbeid, da det handler om tusenvis av HRS-venner (bare i 2017 fikk vi 992 nye). Ikke minst er det et betydelig arbeid fordi vi ikke har e-postadresse på alle, så det blir også «noen» brev herfra hvert år. Uansett mener vi det er hyggelig å respondere til våre venner, og det tyder tilbakemeldingene på at det gjør også mange av våre bidragsytere.

Så regelen herfra er: Har du betalt inn til HRS og ikke hørt fra oss (alle skal det), så ligger forklaringen i en av disse:

Via bank

Yter du økonomisk bistand til vårt arbeid via bank (HRS har DnB) blir innbetalingene registrert som innskudd (typisk) med navn på avsender på kontoutskriften, i tillegg til at det er et bilag i bankarkivet. Dette bilaget er en pdf-fil på aktuell dato som vi må åpne manuelt ett og ett. På bilaget står (typisk) adressen din sammen med innbetalingsinformasjon. Her vil det også stå en melding fra deg, om du har gitt en slik. Men så kommer det noen utfordringer for oss:

Kommer navnet ditt opp på kontoutskriften og vi kjenner din identitet, registrerer vi deg i vårt system uten å sjekke bilaget i arkivet. Dette fordi det kommer typisk rundt 20 innskudd per dag i banken, og det er svært tidkrevende å åpne ett og ett pdf-dokument. NB: Dette gjelder ikke nye HRS-venner. Der sjekker vi alltid bilaget for adresse og eventuelle beskjeder.

Det er heller ingenting i arkivet i banken som tilsier at du har kommet med en personlig melding (dette har vi tatt opp med banken flere ganger, som erkjenner at det er en utfordring for oss). Derfor: Har du som registrert HRS-venn en personlig melding til oss, for eksempel personnummer for skattefradrag, send den direkte til oss, gjerne til [email protected].

Via bank vil vi heller ikke ha din (eventuelle) e-postadresse, hvis du da ikke har oppgitt den som melding (men det er ikke sikkert vi fanger opp om du allerede er registert som HRS-venn, jmf. over). Har du en e-postadresse vil vi gjerne ha den, da det letter kontakten.

Noen ganger kommer det også giro-innbetalinger håndskrevet som vi ikke klarer å tyde. Andre ganger giro-innbetalinger som presiseres skal være anonym (til dere: Vi takker for gavene!).

Har du derimot en annen bank enn DnB trenger det nødvendigvis ikke ligge noe bilag i arkivet. Da kjenner vi ingen kontaktinformasjon på deg, kun navnet. Noen ganger klarer likevel banken å spore dette opp (når vi kontakter dem), andre ganger forblir det uløst. Vi prøver også å sjekke i f.eks. telefonkatalogen, men noen ganger er det for mange med samme navn, andre ganger finner vi ikke vedkommende. Per se har vi noen uløste saker, kanskje du er en av disse? (Vi benytter kun forbokstavene i navn, da noen ønsker å være anonyme givere til oss).

Via PayPal

På PayPal får vi lignende rapporter som via banken, men det er to fordeler:

  • Vi har e-postadressen på hver giver, og
  • det kommer et merke opp ved innskuddet hvis giver har kommet med en personlig melding.

På samme måte som ved bankinnbetalinger sjekker vi alltid bilaget til nye HRS-venner for å registrere det i vårt eget system, men kan altså i tillegg raskt identifisere nye meldinger. Så oppgir du f.eks. personnummer her for skattefradrag, vil vi registere det (selv om det kan ta litt tid før du får tilbakemelding, vi får mange innskudd per dag på PayPal også).

PayPal tilbyr ulike betalingsløsninger, donasjoner og regelmessig betaling. Utfordringen er at noen benytter donasjoner regelmessig og motsatt. Det betyr igjen at vi kan takke giver med «feil» løsning, men håper vi på tilgivelse for det.

Får du nytt bankkort vil PayPal-registreringen opphøre. Da får du gjerne beskjed fra PayPal om at vi har «sperret deg». Det gjør vi selvsagt aldri. Du må da selv registrere deg på nytt. Alle type endringer som gjelder for PayPal (f.eks. endre beløpet), er det du selv som må gjøre (vi kan ikke endre det, selv om flere spør oss om akkurat det).

Via Vipps

Har nå bank- og PayPal-innbetalinger sine utfordringer, så stiller Vipps i en «særklasse». HRS begynte relativt nylig med Vipps (senhøsten 2016) og har således høstet flere erfaringer gjennom året.

Den største utfordringen via Vipps-rapportene er at vi kun får opp navn, beløp vippset og eventuell melding. Det betyr i realiteten at vi ikke aner hvem du er uten et betydelig detektivarbeid, som uansett vil ha sine svakheter (mange med samme navn, med eller uten mellomnavn etc.). Meldingene som vippser gir er typisk skryt til vårt arbeid eller lignende, men sjelden noe som kan identifisere avsender.

Det betyr igjen at vi ikke får takket, og vi får heller ikke gitt informasjon om mulighetene for skattefradrag.

Vi har tatt opp disse utfordringene med Vipps, som bekrefter at de ikke har lov å gi ut informasjon som adresse eller telefonnummer, men de vurderer hvordan dette kan løses (de unnskylder seg med at løsningen er relativt ny).

Når HRS-venner som allerede er registrert også vippser, kan vi i mange tilfeller identifisere via navn, men sikkert er det jo ikke.

Derfor: Hvis du vippser, og ønsker at vi skal kjenne din identitet, er vi avhengig av at du i meldingsfeltet tilkjennegir hvem du er.

Dette kan du gjøre ved å oppgi:

  • Nummeret som HRS-venn (hvis allerede registrert)
  • Adresse
  • E-postadresse (hvis du har)
  • Personnummer (11 siffer)

Per se har vi en lang liste vippsere som vi ikke kjenner identiteten til. Under er en liste over dem som har betalt inn beløp som tilsier skattefradrag (altså 500 kroner eller mer). Alle dem som har vippset under 500 kr. kan vi ikke gjøre annet enn å si: Tusen takk, alle sammen, vi setter pris på hver krone til vårt arbeid. Hvis du ønsker å bli registrert som HRS-venn, må du ta kontakt.

Her er listen over ukjente skattefradragsberettigede vippsere – kjenner du deg igjen? Ta i så fall kontakt, om du ønsker. Gjerne til [email protected].