Økonomi

Hjelpeorganisasjoner må betale tilbake

Det er avslørt økonomiske misligheter med norske bistandspenger. Den mest alvorlige saken gjelder den Genève-baserte organisasjonen Centre for Humanitarian Dialogue (CHD). En organisasjon hvor Arbeiderpartiets Espen Barth Eide har en sentral posisjon.

I disse Metoo-tider løper norske etablerte medier i beina på hverandre for å bringe oss pikante avsløringer om maktmenneskers manglende seksualmoral. Imens kan maktmennesker dele ut millioner av kroner i en posisjon og være mottaker av de samme pengene i en annen posisjon?

Ifølge en rapport fra Sentral kontrollenhet, underlagt Utenriksdepartementet, om økonomiske misligheter per 31. desember 2017, ble det i fjerde kvartal 2017 totalt avsluttet 18 varslingssaker. Blant dem som måtte betale penger tilbake finner vi blant annet Aids Fond, Norsk Sykepleierforbund, Lions Aid Norway, Flyktninghjelpen og Redd Barna.

Den mest alvorlige saken gjelder den private stiftelsen Centre for Humanitarian Dialogue (CHD). De måtte tilbakebetale 7 millioner kroner for den norske andelen av underslag som ble avdekket i 2010. Det heter at en lang rettsprosess endte med dom og fengselsstraff i 2017.

I CHD finner vi den tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), hvor han har vært siden 2013, først som styremedlem. I dag er han «Vice Chair of the Board and Chair of the Operations Committee». I 2013 forlot Eide utenriksministerposten da Arbeiderpartiet etter valget ikke klarte å reise ny regjering. Mens Ap-regjeringen styrte, med Eide i sentrale roller som statssekretær og statsråd, delte de gladelig ut penger til CHD.

I 2011, altså året etter at underslag var avdekket i CHD, ble det utbetalt rundt 44 millioner kroner over statsbudsjettet (kap. 164 Fred, forsoning og demokrati, post 70 Fred, forsoning og demokratitiltak) til CHD. Dette etter at det i 2010, altså samme år som underslag ble varslet, ble inngått en treårig rammeavtale med organisasjonen. Det het at formålet med aktivitetene var å legge til rette for «dialogprosesser i land i konflikt og å bygge internasjonal kapasitet til å støtte opp om fredelige løsninger». Det ble videre påpekt at organisasjonen årlig arrangerer fredsmeklersamlingen Oslo Forum – i samarbeid med Utenriksdepartementet. Året etter ble det minimum utbetalt 52 millioner kroner til CHD.

Vi har spurt før, og spør igjen: Hadde en slik «giverglede» av norske skattepenger til en privat stiftelse som CHD noe å si for (dagens stortingspolitiker) Barth Eides rolle i samme stiftelse? Og særlig mindre aktuelt blir jo ikke spørsmålet når det nå avdekkes at CHD er tatt for økonomisk mislighold i millionklassen av norske skattepenger.

Men for Barth Eide fortsetter business as usual? Uten at en eneste journalist klarer å få nesa opp av dyneløftingen i Metoo-saker? Dessuten er det straks «mer morsomt» å hakke på partiledere for ikke å holde styr på eventuelle seksuelle fantasier og «utagerende festing», som selv vår kronprinsesse Mette-Marit er tilgitt for, enn å gjøre det de etablerte mediene burde gjøre – nemlig: Følg pengene.