Vold og overgrep

To gutter (15) med grov voldtekt av mindreårig i Asker

For snart et halvt år siden skal to 15-åringer ha begått en grov voldtekt av en mindreårig jente i Asker. Nå kan det synes som at politirot har ført til at det enda ikke avgjort om det skal tas ut tiltale slik at det blir rettssak eller om saken mot en eller begge blir henlagt.

Natt til søndag 25.juni skal to gutter på 15 år ha begått en grov voldtekt av en mindreårig jente. Morgenen etter ble guttene pågrepet av politiet og siktet for grov voldtekt.

De ble satt i varetekt, en fengsling som varte i seks dager, noe som er svært uvanlig gitt guttenes unge alder. Men det forteller oss kanskje noe om overgrepets grove karakter? Mens 15-åringene var varetekstfengslet ble politiet gitt anledning til «en god etterforskning», slik Budstikka.no (bak betalingsmur) formulerer det.

Flere vitner, også de unge, ble avhørt. Disse avhørene ble tilrettelagt på Statens barnehus som såkalte dommeravhør. Det gjøres med opptak av lyd og bilde, og dialogen skrives ut. Avhørene vises så under rettssaken slik at mindreårige skal slippe å møte selv i retten.

De to siktede har advokatene Mette Yvonne Larsen og Lars Leversen som forsvarere, mens fornærmede har Trond Eirik Aansløkken som bistandsadvokat.

Men selv om altså mye av etterforskningen var gjort i løpet av den første uken etter den grove voldtekten, og vi snakker mindreårige, så er det enda ikke avgjort om saken havner i retten.

Ifølge Budstikka sendte politiadvokat Mette Persen ved Oslo politidistrikt (siden Asker og Bærum nå er slått sammen med Oslo politidistrikt) for noen uker siden en innstilling av saken til Oslo statsadvokatembeter. Avisen viser til at de ikke kjenner innholdet i innstillingen, men etter hva de er gjort kjent med skal det mangle noen dialogutskrifter fra dommeravhør.

– Vi har sendt saken tilbake til Oslo politidistrikt. Vi trenger noen nye dokumenter for å påtalebehandle den, bekrefter konstituert statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Det er statsadvokaten som bestemmer om saken skal henlegges eller om det skal tas ut tiltale mot siktede, slik at det blir en straffesak.

– Jeg tviler på at vi rekker påtaleavgjørelsen før jul, sier Krag Pettersen.

Det er nesten seks måneder siden overgrepet fant sted, og så klarer ikke rettsvesenet å håndtere saken bedre enn dette. Det er knapt til å tro. Og imens går en liten jente i Asker og er antakelig livredd for å møte sine overgripere. For det heter at også guttene er fra Asker. Om de opprinnelig er derfra sier ikke saken noe om, men uansett er det en skam for rettsapparatet at en slik overgrepssak med mindreårige ikke raskt kommer til en avgjørelse.