Aktuelt

Kriterier for ghetto

Regjeringen i Danmark lager årlig en oversikt over ghettoområder ut fra en egen kriterieliste.

Den danske listen, som ble opprettet i 2010, for å definere ghettoområder omfatter fem kriterier for boligområder på minst 1.000 innbyggere. Oppfylles tre av de fem, defineres området som en ghetto. Listen omhandler:

  1. Arbeidsløshet
  2. Etnisitet
  3. Kriminalitet (dømte kriminelle)
  4. Utdanning
  5. Inntekt

Ifølge Jyllands-Posten har den danske regjeringen definert 22 ghettoområder i Danmark for neste år. Det betyr at i forhold til siste år er fem områder fjernet fra listen, mens to nye er kommet til. Antallet ghettoområder er også det laveste siden man startet opp for syv år siden.

Ingen av ghettoområdene oppfyller alle fem kriteriene, fire av områdene oppfyller fire kriterier, mens de resterende 18 oppfyller tre.

De områdene som er tatt ut av listen handler om en nedgang i antallet av dømte som bor i de aktuelle områdene, ifølge departementet. Det betyr at Danmark registrerer dømte kriminelle etter bosted. I Norge registreres kriminalitet etter hvor ugjerningen er utført, men om det også finnes tall for kriminelles bosted er jeg usikker på. Offentlig er de neppe.

De nye områdene på listen er kommet inn på grunn av økning av innbyggere med lav inntekt i den ene, mens for den andre handler det om stigning i antallet av innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn.

For alle de 22 områdene gjelder at andelen av innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land er over 50 prosent av innbyggerne. Det samme gjelder for utdannelse, da samtlige av disse områdene har over 50 prosent av innbyggere mellom 30 og 59 år som kun har grunnskole.

En slik liste vil jeg anta er et godt politisk verktøy for å følge utviklingen i ulike boligområder, og gjøre det enklere å sette inn treffsikre tiltak.

Samtidig tror jeg vi kan se langt etter en lignende kriterieliste for ghettoområder i Norge. For slike områder har vi bare ikke. Det er politisk bestemt.