Integrering og integreringspolitikk

100 angrep på politiet hver dag

Volden mot politiet i Tyskland har eksplodert etter at Angela Merkel åpnet dørene og sa velkommen i 2015.

I 2016 ble det begått 36 755 angrep på politiet i Tyskland. Nordrhein-Westfalen er den delstaten med høyest innvandrerbefolkning og også den delstaten med flest angrep mot politiet (8 929 angrep).

Politiet opplever endog å bli angrepet av arabiske klaner bestående av rundt 50 personer. Derfor har politiet også gått til det skrittet å hemmelige møter med arabiske klaner i håp om å megle frem «sosial fred» med dem. Men, som det kommer frem i en lekket politirapport, klanene sier rett ut til politiet at de er overtallige politiet. Derfor kan «ikke politiet vinne en krig med libanesere»:

In Gelsenkirchen, for instance, two police officers stopped a driver after he ran a red light. The driver stepped out of the car and ran away. When police caught up with him, they were confronted by more than 50 members of an Arab clan. A 15-year-old attacked a policeman from behind and strangled him to the point of unconsciousness. In another incident, police were surrounded and physically assaulted by more than 60 members of an Arab clan.

Senior members of the Gelsenkirchen police department subsequently held a secret meeting with representatives of three Arab clans in order to «cultivate social peace between Germans and Lebanese.» A leaked police report revealed that the clans told Police Chief Ralf Feldmann that «the police cannot win a war with the Lebanese because we outnumber them.» The clan members added: «This applies to all of Gelsenkirchen, if we so choose.»

Det forventes at tallene for 2017 vil se enda styggere ut.

Situasjonen i Tyskland forteller oss om et stort potensial for en mer og mer brutal fremtid, og der demografi vil være den helt avgjørende faktoren. 

«Migrants Have No Resoect for US»