Integrering og integreringspolitikk

Ungdom avnorskes i fengsler i Somalia

Norsksomaliske foreldre bestikker dommere og får barna i fengsel i Somalia. Barna har blitt "for norske".

Når man tror at det ikke kan bli verre, blir det likevel det. NRK avslører at norsksomaliske foreldre som mener at de ikke har verdimessig kontroll over barna sine, bestikker dommere i Somalia som utsteder en kjennelse. De unge ender i fengsel:

Dette har norske fengselsbetjenter som har vært i disse fengslene sett med egne øyne. Norge har brukt 15 millioner skattekroner på å bygge fengselet i Garowe.

Fengslet er ment for pirater som i mange år har operert på Somalias kyst. Via FN-systemet har Norge betalt totalt 41 millioner kroner til å bygge opp to fengsler i Somalia. To norske fengselsinspektører oppholdt seg i fengslet i Garowe for «å få fengslet til å fungere etter vestlige standarder». Med sjokk og vantro konstaterte de dette, melder NRK.

Det at vi kommer over barn og ungdom, norsk-somaliske og fra andre land, det reagerte vi selvsagt på, sier Rune Greve.

Greve forteller konkret om en norsksomalisk gutt han møtte i fengslet:

– Den norske gutten forstod ikke hvorfor han var satt i fengsel. Han var åpenbart preget av å være i fengsel, og han fremstod som forvirret.

«Rehabiliteringsfanger»

Greve og kollega forteller at en spesiell gruppe innsatte ble kalt «rehabilieringsfanger»:

– Dette er innsatte som har oppført seg på en måte som ikke foreldre og familien ønsker. De blir plassert i fengsel etter at man har vært hos en dommer, betalt en tilmålt sum og fått en kjennelse.

Fengslets ledelse bekreftet overfor Greveat en norsksomalisk ungdom de traff i Garowefengslet var på såkalt «rehabilitering». Ifølge NRK er han født i Norge og gikk på videregående skole i Oslo. Gutten ba Greve om hjelp. Greve og kollega bistod han med å skrive et brev til ambassaden vår i Kenya. Brevet ble stanset av fengselsledelsen. 

Myndighetene i nord i Somalia benekter forholdene:

Norske myndigheter kjenner til dette

Ifølge NRK kjenner norske myndigheter til praksisen med å fengsle norsksomaliere uten lov og dom:

Norske myndigheter har tatt opp problemet med at norske borgere settes i fengsel, tilsynelatende uten lov og dom:

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men vi er kjent med at det er flere norske borgere med somalisk opprinnelse som sitter i fengsel i Somalia, sier Astrid Sehl, kommunikasjonsrådgiver i UD.

Sehl sier at Norge har tatt opp på høyt politisk nivå at Norge ønsker dialog om forholdene for norske borgere når de soner.

Myndighetene bekrefter altså at de vet at norsksomaliere er fengslet i Somalia. Men myndighetene bekrefter ikke at de vet at norsksomalisk ungdom settes i fengsel for å gjenoppdra dem. NRK er uklar her, det samme er UD.

Dette er voldsomt graverende. Man mister ord. Nå må alle kortene på bordet:

1.Hva visste/visste ikke norsk politisk ledelse?

2. Hvordan kan foreldrene identifiseres og straffeforfølges?

Merk dette: Moren til gutten som er i fengsel i Garowe, informerte skoleledelsen i Oslo om at sønnen i første klasse på videregående skulle et år til Somalia. Det er hennes fulle rett som forelder: å bestemme hvor barnet skal vokse opp. Skoleledelsen er ikke pliktig å rapportere noe videre til andre instanser, kun hvis ledelsen mener at det er ugler i mosen.

Hva gjør Regjeringen med dette?

Alle foto: skjermdump, NRK.