Slått helseløs. Hvor ble det av den påståtte respekten for eldre?

En eldre mann ble grovt slått og sparket av innvandrerungdom. Hvordan rimer det med at vi gjennom årene er fortalt at "de" har så mye mer respekt for de eldre enn det "vi" har?

En eldre tysk mann ble nærmest maltraktert av innvandrerungdom, kosovoalbanere. De filmet selv deler av det brutale overfallet som kom helt uten forvarsel.

 

Den eldre mannen pekte behjelpelig ut retningen for de unge til McDonald’s.

Den eldre mannen brukte hendene som skjold foran ansiktet og hodet.

Slik ser skjoldene ut etter møtet med de unge.

Se starten på voldsangrepet og intervjuet med den eldre mannen under her. La oss bare bemerke dette først: Siden 90-tallet har talspersoner for ikke-vestlige grupper, typisk fra islamsk æreskultur, argumentert for hvor godt vare de tar på sine eldre. Typisk: «Vi sender dem ikke på aldershjem, slik dere gjør.» Altså: vår kultur er mye bedre enn deres. At det er svigerdøtre i storfamilien som pålegges ansvaret for å stelle de eldre, har blitt avvist som argument fra oss nordmenn. For eksempel. Men hvorfor denne groteske respektløsheten overfor denne eldre mannen?

Vel, vi antar det kan summeres opp slik: Han tilhører de vantro, ikke-muslimer, som disse unge erobrerne kriger mot.

Her er video vi har hentet dette ut fra.