Islam

«Moderniseringen» av Norge ruller videre

Stavanger begynner å få mange moskeer. De er å finne i næringseiendommer og bolighus.

I 2016 hadde Rogaland registrert 13 trossamfunn knyttet til islam.

Det desidert største har egen skole for barn, forteller ledelsen selv. «Undervisningsleder» er «søster», som de skriver, Naz Cader. Islamsk opplæringssenter, også kalt Masjid Noor, tilbyr også rådgivning:

Angående konflikter mellom foreldre og barn, kan vi veilede eller prøve å løse konflikten gjennom dialog og forståelse.

I 2016 var medlemsantallet på 2 839 personer. Moskeen i Bergsagelveien fikk 1, 340 000 kroner i støtte fra staten via Fylkesmannen (i tillegg kommer nesten tilsvarende beløp fra kommunalt nivå).

Inngangsdøren i Bergsagelveien.

Rights-leser har i tillegg sendt foto av to moskeer til. Først Anjuman Islahul Musleemen of Rogaland, også kalt Makki Masjid, som ligger i Erickstrupsgate:

Inngangspartiet:

Moskeen har selv lagt på nettet dette fotoet fra en mannsforsamling. Her er det sikkert 97 prosent støtte til at muslimske kvinner lever som norske kvinner:

Den tredje moskeen er Rogaland Islamske Fellesforening, også kalt Eyup Sultan Moské:

Her er hele huset:

For en knapp uke siden kunne vi vise denne «moderniseringen» av Stavanger, også tre moskeer.

Fotoprosjektet: [email protected]