Æresdrap og æresrelatert vold

Man mister munn og mæle: Skar skinnet av offerets penis

En afghansk mann i Danmark fikk hele skinnet på penisen dratt av. Dette var straffen for å ha innledet et forhold til en annen afghansk kvinne.

Dette er en sann historien som går for retten i det en gang så yndige Danmark. Dom faller i saken 20. desember. Faktiske forhold er disse:

I en liten by sør på et av nordmenns mest ettertraktede feriemål, Jylland, i dette tilfellet Tinglev, ble en mann av afghansk herkomst overfalt av fire personer. Afghaneren (43) hadde flyttet sammen med en afghansk kvinne. Vi snakker angivelig om et samboerforhold, i henhold til BT.

Den forutgående våren skjedde følgende: Fire personer, alle afghanere og i alderen 24 til 54 år, gikk til angrep på mannen ved hans bolig.

Her holdt de deres 43-årige offer fast på jorden, mens de med en kniv omhyggeligt lagde et snit hele vejen rundt om roden af penis og løsnede skindet. Det skete uden at penis i øvrigt blev beskadiget.

Snittet var nærmest af kirurgisk karakter. For skindet kunne herefter trækkes af i hele kønsdelens længde.

– Således blev hele skaftet blottet for hud, hedder det i anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i (våre uthevelser).

Idylliske Danmark: Her skjedde det.

I følge tiltalen var overgrepet grunnet i at 43-åringen hadde innledet et forhold til hun som var samboeren hans. Tre av de fire tiltalte er således i hennes familie: Hennes eksmann, datter og svigersønn.

Datteren var høygravid da hun var med på lemlestingen.  

Angrepet skjedde 1. mai i år, mens 43-åringen og hans samboer/nye kone (uklart hva statusen er, uansett bodde de under samme tak), var i ferd med å stelle i stand en grillkveld.

Ifølge anklageskriftet løb de efter den 43-årige med en kniv og stak ud efter ham flere  gange. Han blev slået og sparket – også mens han lå på jorden og blev holdt fast.

Den 43-årige blev endvidere slået på ryggen med en skov.  Til sidst blev skamferingen af penis gennemført.

Naboer i området bemærkede en masse skrig og fik tilkaldt politiet, som hurtigt kom til stedet. De fire blev anholdt og fængslet i et lukket grundlovsforhør.

Helsetilstanden til 43-åringen er uklar. Saken kommer for retten i Sønderborg 12. desember.

Konsekvensene av endringen av demografien – og dermed kulturen – i Skandinavia/Vest-Europa, er av en karakter vi tror få ville klart å forutse for 15 til 20 år siden. Politikerne fikk det til: De ville ha et multikulturelt samfunn, som professor Terje Tvedt påviser i sin ferske nok om innvandring og islam.