Aktuelt

Journalist utsatt for trusler etter artikkel om kriminelle gjenger

En av journalistene i Aftonbladet er blitt truet etter å ha skrevet om kriminelle gjenger. Trusselen var festet på vedkommendes ødelagte husdør.

Det var onsdagskvelden at en av svenske Aftonbladets journalister kom hjem til en ødelagt dør og en lapp hvor det var fremsatt en trussel.

Aftonbladet referer ikke hva trusselen går ut på, men det sier vel sitt når avisen forteller at bakgrunnen er å finne i en artikkel om kriminelle gjenger som Aftenposten publiserte for en stund siden. Den aktuelle artikkelen refereres heller ikke til.

Journalisten selv var ikke hjemme da hendelsen fant sted, men kontaktet politiet.

Stabsjef Magnus Ringman i Aftonbladet bekrefter hendelsen.

– Händelsen är polisanmäld och vi ger naturligtvis allt stöd och hjälp till medarbetaren, sier Ringman.

Angrep på sentrale aktører, slik som politi, helse- og brannpersonell og journalister, er også et angrep på vårt demokrati og rettsstat. Utfordringen som svenske mediehus kan stå overfor er at de har vært tilbakeholdne med å rapportere (også) om kriminalitetsutviklingen i Sverige. Når de nå selv blir angrepet vil kanskje fokuset endres, men kan det bli vanskeligere å nå ut med informasjon om bakgrunnen for hva som skjer.

Aftonbladet.se