Integrering og integreringspolitikk

Bøhler: Etterlyser tiltak mot sosial kontroll og æresvold i Norge

Jan Bøhler (Ap) etterlyser, etter 12 år på Stortinget, hva sittende Regjering vil gjøre med sosial kontroll og æresvold i Norge. Selv vil han ikke svare HRS.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har begynt å våkne opp fra sin politiske dvale på integreringsfeltet. Så langt sier han ikke all verden om innvandring, det kan jo være at han fortsatt lever i håpet om at innvandring og intergrering ikke har så mye med hverandre å gjøre.

6.november sendte Bøhler en interpellasjon til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). Den lyder som følgende (våre uthev.):

Vi får stadig alvorlige advarsler fra politiet og vitnesbyrd fra jenter og gutter som rammes, om at sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold er utbredt i en del miljøer i Norge. Vi ser gjentatte tilfeller av trusler, tvang, trakassering, kidnapping og grove voldshandlinger som endog kan ha døden til følge.

I Norge har vi satt inn tiltak mot noen typer æresvold, som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Men vi har i liten grad tatt tak i de bakenforliggende årsakene – som manglende aksept av kvinners frihet og likestilling i disse miljøene og hvordan de styrer kvinners liv ved å balansere på grensen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap med stor grad av press.

Denne styringen viser seg alt fra barndommen av, for eksempel ved at jenter ikke får delta på felles arenaer fordi de nektes omgang med gutter og menn utenfor egen familie.

Hvilke tiltak mener regjeringen trengs for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge?

Selvsagt burde man applaudere at Bøhler endelig taler høyt om de «bakenforliggende årsaker», noe som HRS’ eksistens hviler på. Men hvorfor kommer Bøhler etterlysning først nå? Bøhler har vært på Stortinget siden 2005. Han, som nå er 65 år, har hatt sin oppvekst, og bor enda, i Groruddalen. Selvsagt har han sett. Selvsagt har han skjønt.

Så kan en etterspørre tiltak fra dagens regjering. Men selv trakk Bøhler seg fra et avtalt intervju med HRS – fordi vi spurte han om omtrent det samme, da spesielt knyttet til barn og unge som sendes ut av Norge for lengre opphold. Da var spørsmålene «for brede». Trist, for det var et intervju vi hadde sett frem til.

Politikk blir bare mer og mer spill. Hvem tenker på Norges og felleskapets beste?

Bøhlers interpellasjon skal behandles i Stortinget 28.november. Da lurer vi veldig på hva Arbeiderpartiets forslag til tiltak er.

(Forsidebilde: stortinget.no)