Islam

4 000 personer vil «mest sannsynlig» begå terror

Tall er lekket ut fra fransk etterretning: 4 000 navngitte personer vil "mest sannsynlig" begå terrorhandling.

Hvor ender opplysningstidens vugge?

Siden Charlie Hebdo-massakren i januar 2015, Europas kulturelle 9/11, har over 230 personer blitt drept av terror fra jihadens rekker. De fleste under simultanangrepet fredag 13. november 2015 i Paris. 130 døde i Paris denne dagen. De to siste dødsfallene fant sted i Marseille 1. oktober: To unge kvinner knivstukket til døde på hovedjernbanestasjonen, mens terroristen påkalte Allah: «Allahu akbar» lød det fra han da de unge segnet om.

Etter Paris-terroren i 2015 ble det innført unntakstilstand – i et europeisk land. Den ble i den følgende tiden stadig forlenget. Nå er den permanent. For som det heter fra toppolitisk hold: Frankrike er i krig.

Vi undrer oss: Hvorfor ser vi ikke dyptpløyende reportasjer om dette i norske medier? Unntakstilstand i et land som er i krig – i Europa.

Lekkasje

Fransk politi og etterretning har registrert rundt 15 000 navngitte personer som kan utgjøre en terrortrussel. Av disse er 4 000 personer i «toppen av spekteret». De vil «mest sannsynlig» utføre en terrorhandling, sies det i lekkasje fra myndighetshold.

I andre europeiske land heter det følgedne om antall potensielle terrorister som på en eller annen måte er i en randsone:

  • Tyskland 10 000 personer
  • Storbritannia 23 000
  • Belgia 18 800 (Belgia har tidoblet antall på myndighetenes liste de siste syv årene).

Til sammenlikning består den operative belgiske hæren av i overkant av 30 000 personer.

Vi undrer oss: Hva skrives om dette i 2022?