Aktuelt

Syreangrep brer om seg

Syreangrep er et stigende problem i Storbritannia, hvor særlig London er utsatt. Den britiske regjeringen prøver nå å få bukt med problemet.

I Storbritannia har det vært en markant stigning i antallet syreangrep, hvor personer som oftest får kastet etsende væsker i ansiktet. Ifølge tall fra Metropolitan Police opplevde London 454 syreangrep i 2016, en økning på 74 prosent i forhold til 2015. Siden 2011 er det registrert rundt 1.500 syreangrep, der Øst-London utmerker seg.

Syreangrep kan gjøre ubotelig skade. Foto: Hege Storhaug

Bare i juli i år opplevde London fem syreangrep på 72 minutter. Angrepene skjedde i Hackney, Stoke Newington, Islington og Clapton. To unggutter, henholdsvis 15 og 16 år gammel, som kjørte rundt på en moped og kastet syre, ble pågrepet. Politiet mente at de fem angrepene var knyttet til hverandre, men at det var «ren kriminalitet» og ikke terror. Ifølge VG mener politiet at syreangrepene er knyttet til gjengkriminalitet og/eller tyveri av biler og motorsykler.

I tillegg har politiet uttalt at de tror mørketallene kan være betydelige, da mange ikke anmelder i frykt for represalier.

«Syreangrep er barbariske forbrytelser som ikke har noen berettigelse i vår by eller noen steder (… ) Det er et voksende problem i hele Storbritannia. Det er klart at vi skal gjøre mer for å forhindre bruken av syre som våpen», hevdet Londons borgermester Sadiq Khan tidligere i år ifølge jp.dk.

De mange angrepene førte til at det ble iverksatt en online underskriftskampanje med forslag om at det skal kreves lisens for å få kjøpt syre. Hele 461.000 signerte kampanjen. Regjeringen lovte å komme tilbake med en rekke forslag for å bekjempe på syreangrepene.

Regjeringen ønsker nå å gjøre det ulovlig å være i besittelse av syre, hvis det ikke er en logisk grunn til at en har syre. I tillegg foreslås en 18-årsgrense for å få kjøpt syre.

Det britiske innenriksdepartementet ønsker at en person som to ganger blir tatt med etsende væske i offentligheten uten noen logisk grunn, skal kunne fengsles i minst seks måneder. Innenriksminister Amber Rudd forteller at regjeringen fokuserer på restriksjoner som gjør at det vil bli vanskeligere å få adgang til våpen som ofte benyttes ved overfall, herunder syre.

Intensjonene med innstramninger i lovverket er sikkert gode, men det skal nok mer til for å få bukt med problemet. For om man ikke får kjøpt syre, så finnes det nok lett tilgjengelige manualer om hvordan man kan fremstille det. Nettopp at syre både er enkelt å få tak i eller fremstille, og at syre kan gjøre ubotelig skade, tilsier at det må settes inn knallharde restriksjoner.